Tullverket

Startsida för privatpersoner

error

Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Tullverket bevakar utvecklingen kring coronaviruset noga och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Aktuellt

Brexit

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla den 1 januari.

  • Fartyg Göteborgs hamn

    Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn

    Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom på tisdagsmorgonen det första ”brexit-fartyget” till Sverige. Tullverkets personal var på plats i Göteborgs hamn för att genomföra de tullformaliteter som numera gäller för godstransporter från Storbritannien.
  • Nya brottsbekämpnings-befogenheter för Tullverket

    Den 1 december 2020 fick Tullverket nya befogenheter att utreda vissa brott. I smugglingslagen infördes två nya paragrafer om vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Dessutom omfattar smugglingslagen nu även vissa brott mot vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor.