Tullverket

Aktuellt

I vanliga fall är det Postnord som deklarerar din vara. Om du inte vill att Postnord ska göra din deklaration kan du välja att göra det själv. Det här gäller för postorderförsändelser från länder utanför EU, till exempel Kina, där du beställt varor värda under 1 500 kronor ("varor av ringa värde") och där du inte ska betala någon tull utan enbart moms.

  • 2018-03-27

    Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat

    Den 27 mars 2018 presenterades 2017 års resultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Satsningen har bland annat lett till 143 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.
  • 2018-03-13

    Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller

    Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller.