Tullverket

Startsida för företag

error

Informationsträffar för företag

Tullverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar där du får veta mer om vad du bör tänka på om du ska handla med länder utanför EU. Läs mer och anmäl dig.

Aktuellt

Plan för införandet av tullkodexen

Den nya tullagstiftningen började att tillämpas den 1 maj 2016. Utgångspunkten är att all tullhantering ska vara digital och införandet av nya och uppdaterade it-system sker stegvis fram till och med år 2025.


  • Hantering av varor och lagring av likvärdiga varor på tullager

    Villkoren för hur varor får hanteras på tullager och villkoren för lagring av likvärdiga varor har ändrats. Har du tillstånd att lagra likvärdiga varor på ditt tullager kommer Tullverket att kontakta dig.
  • Fliken kodförteckning i Tulltaxan. Fyra uppgifter ska fyllas i för att söka efter koder: frågedatum, lagstiftning, kodtyp och språk. För uppgiften "Lagstiftning" finns två val – "Deklarera enligt ny lagstiftning" och "Deklarera enligt gammal lagstiftning".

    Ny funktion i Tulltaxan

    Från och med den 15 januari kommer det att se lite annorlunda ut i Tulltaxan än tidigare. På vissa ställen kommer du att kunna välja mellan att deklarera enligt den äldre eller den nya lagstiftningen. Till att börja med ska du använda det förifyllda valet "Deklarera enligt äldre lagstiftning".