Tullverket

Aktuellt

Brexit

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för brexit.

Webbseminarium – förbered dig inför brexit

Se webbseminariet om brexit för företagare på verksamt.se. Panelen i seminariet består av Anneli Wengelin från Kommerskollegium, Kenneth Persson från Tullverket och Mats Söderström från Business Sweden.

Se webbseminariet på verksamt.se.

  • piratkopierade varor, jeans, skor, klocka och skärp. 2019-10-11

    EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar

    Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning.
  • 2019-09-19

    Fredrik Holmberg utsedd till vikarierande generaltulldirektör

    Fredrik Holmberg har den 19 september utsetts till vikarierande generaltulldirektör för Tullverket. Vikariatet sträcker sig tills ordinarie gd Charlotte Svensson återträder i tjänst.