Tullverket

Aktuellt

Platser som ersätter dagens tullklareringsområden

Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. En godkänd plats kan vara en anläggning för tillfällig lagring eller en annan godkänd plats. Det är bara på dessa typer av platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring.

 

  • 2018-12-12

    Nya beloppsgränser från 1 januari 2019

    Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad.
  • 2018-12-11

    Ny webbstruktur för er som deklarerar digitalt

    För att det ska bli tydligare hur man ansluter sig till Tullverkets EDI-system för alla som vill deklarera digitalt har informationen på tullverket.se fått en ny struktur. Inget innehåll har försvunnit – men en del information har bytt plats.