Tullverket

Aktuellt

Brexit

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för brexit.

Webbseminarium – förbered dig inför brexit

Se webbseminariet om brexit för företagare på verksamt.se. Panelen i seminariet består av Anneli Wengelin från Kommerskollegium, Kenneth Persson från Tullverket och Mats Söderström från Business Sweden.

Se webbseminariet på verksamt.se.

  • 2019-08-06

    Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner

    Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm.
  • 2019-07-03

    Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

    Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.