Tullverket

Startsida för företag

error

Information till företag med anledning av coronaviruset

Läs hur spridningen av coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Aktuellt

Brexit

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla den 1 januari.


  • Har dina varor blivit kontrollerade?

    Tullverkets uppdrag är att övervaka och kontrollera varuflödet in och ut ur Sverige. Om dina varor blir kontrollerade kan det innebära att det tillkommer extra kostnader för företaget.
  • Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda?

    För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria behöver du ett ursprungsintyg (ursprungsförsäkran). I vissa fall kan det vara möjligt att använda importörens kunskap i stället, om du har tillgång till handlingar som styrker varornas ursprung. Du kan inte ändra dig i efterhand, så se till att du vet vad som gäller innan du ansöker om förmån.