Tullverket

Startsida för företag

error

Informationsträffar för företag

Tullverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar där du får veta mer om vad du bör tänka på om du ska handla med länder utanför EU. Läs mer och anmäl dig.

Aktuellt

Om garantin inte räcker

Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti intecknas avgifterna i importdeklarationen mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för garantin. Om referensbeloppet inte räcker kommer varorna i importdeklarationerna att stoppas. Se därför till att referensbeloppet täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter.