Tullverket

Sökresultat

Din sökning brexit gav 8 träffar

Filtrera din sökning

 • Privat
 • Företag
 • Om oss
 1. Brexit – vad innebär det för svensk handel? Den brittiska regeringen och EU-kommissionen nådde en överenskommelse kring ett handels- och samarbetsavtal den 24 december. Avtalet börjar tillämpas den 1

  Senast ändrad: 2021-02-23 14.56
 2. Frågor och svar om brexit Den brittiska regeringen och EU-kommissionen nådde en överenskommelse kring ett handels- och samarbetsavtal den 24 december 2020. Avtalet började tillämpas den 1 januari

  Senast ändrad: 2021-02-10 14.20
 3. Framtida tullhantering Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli

  Senast ändrad: 2021-02-17 12.03
 4. Brexit – för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU Den brittiska regeringen och EU-kommissionen nådde en överenskommelse kring ett handels- och samarbetsavtal den 24 december

  Senast ändrad: 2021-02-10 14.19
 5. om du har ett eller ansök Brexit It-driftinformation Deklarationsstöd Tullkunskap Tillstånd och registreringar Goda tullrutiner – så planerar, kontrollerar och följer du upp din verksamhet Brexit Handels

  Senast ändrad: 2021-01-27 15.04
 6. genomfördes årets dialogmöten där vi diskuterade status i införandet av tullkodex och Tullverkets arbete för att förenkla tullhanteringen. Sammanfattning av dialogmöten, maj 2019 Rundabordssamtal om brexit

  Senast ändrad: 2021-02-19 10.51
 7. exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna. EUT Europeiska unionens officiella tidning Vad är ändrat : Brittiska territorier borttagna på grund av brexit Vad kan vi förbättra

  Senast ändrad: 2021-01-01 00.00
 8. exportörer på export från de utomeuropeiska länderna och territorierna. EUT Europeiska unionens officiella tidning Vad är ändrat : Brittiska territorier borttagna på grund av brexit Vad kan vi förbättra

  Senast ändrad: 2021-01-01 00.00

Sidan uppdaterades: 2020-01-31

Vad är ändrat: