Tullverket

Varucertifikat A.TR.

Varucertifikat A.TR. utfärdas av tullmyndigheten vid export i handeln mellan EU och Turkiet av varor som omfattas av tullunionsavtalet.

Avtalet innebär att varor som är i fri cirkulation, det vill säga tillverkade  eller förtullade i EU eller Turkiet, kan importeras tullfritt till Turkiet eller EU. När varorna importeras till EU ska importören lämna en importdeklaration som innehåller ett yrkande på förmånsbehandling och en hänvisning till A.TR.-certifikatet. Certifikatet intygar att varan var i fri cirkulation i EU eller Turkiet och inte ett ursprung. Exportören ansöker hos tullmyndigheten genom att fylla i A.TR.-blanketten.

När du får ett varucertifikat A.TR. för varor som du har importerat från Turkiet bör du kontrollera att de obligatoriska fälten är ifyllda med relevant information samt att certifikatet är stämplat i fält 12 och försett med exportörens namnteckning i fält 13.

Du som är exportör kan läsa mer om varucertifikatet A.TR.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000