Tullverket

Registrerad exportör, ansökan och registrering

Som registrerad exportör kan du utfärda en ursprungsförsäkran eller ursprungsdeklaration för att intyga vilket ursprung dina varor har.

Tillståndskod: EUREX

Systemet med registrerade exportörer gäller inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP), för utomeuropeiska länder och territorier (ULT) och i vissa av de nyare frihandelsavtalen.

Du behöver bli registrerad exportör om ditt företag

 • exporterar ursprungsvaror till de länder där Rex används i frihandelsavtalet, till exempel Japan och Kanada. Du kan ta reda på om Rex används genom att klicka dig vidare till landet du exporterar till från sidan Bestämmelser för olika länder och områden.
 • vidaresänder varor med ursprung i GSP-länder eller ULT inom EU – till exempel efter att varorna har legat på tullager – och vill kunna utfärda en ersättningsursprungsförsäkran
 • vidaresänder GSP-varor till Norge eller till Schweiz
 • exporterar material till GSP-länder eller ULT för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med förmånsbehandling.

Du behöver bara registrera dig en gång. Din registrering gäller sedan för alla avtal där Rex används för att styrka ursprung.

Som registrerad exportör får du ett Rex-nummer. Alla Rex-nummer registreras i en gemensam databas över registrerade exportörer vilken administreras av EU-kommissionen och delvis är offentlig.

Läs mer på sidan Registrerad exportör (Rex)

Ta reda på om Rex används i handeln med landet du exporterar till på sidan Bestämmelser för olika länder och områden

Läs mer om varors ursprung på sidan Ursprung vid export

Vem kan bli registrerad exportör?

För att kunna bli registrerad exportör ska du uppfylla villkoren nedan.

Ditt företag ska

 • bedriva import- eller exportverksamhet, eller ha planer på att starta sådan
 • vara registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
 • ha ett Eori-nummer
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • ha bevismaterial som styrker ursprunget på de varor som exporteras med ursprungsförsäkran.

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets e‑tjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

 1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
 2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
 3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till e‑tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till e‑tjänsterna.

Vad gäller efter registreringen?

Du måste spara alla handlingar som styrker varornas ursprung i minst 3 år efter utgången av det år då ursprungsförsäkran utfärdades. Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära efterhandskontroll av intyget. Därför rekommenderar vi att du spar handlingarna ytterligare en tid, till exempel i 3,5 år. Du som upprättar ursprungsförsäkringar till Japan, ska bevara kopior av dem tillsammans med styrkande handlingar under minst 4 år.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper. Dessa gäller även för denna registrering.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

TullkodexPDF (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artikel 64.1

KompletteringsförordningenPDF (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 40

GenomförandeförordningenPDF (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 68, 84–86, 91, 99–101

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering