Tullverket

Bifoga ursprungsbevisning till din ansökan

När du söker tillstånd till att upprätta deklarationer om ursprung ska du visa att du förstår hur du bevisar att din vara är en ursprungsvara. Därför ska du skicka in exempel på den ursprungsbevisning ni har inom företaget. 

Under avdelning C i ansökningsblanketten kan du se vilka handlingar du behöver bifoga. Vilka handlingar det är beror på om ni själva tillverkar exportvaran inom ditt företag eller om ni enbart är återförsäljare. Är ni både återförsäljare och tillverkare får du läsa i båda avsnitten nedan.

Tillverkare

Läs i avsnitt C i ansökan om vilka handlingar du ska bifoga.

Om ni tillverkar varan själva inom ditt företag ska du bland annat göra en ursprungskalkyl som du skickar in tillsammans med ansökan. En ursprungskalkyl kan exempelvis se ut som i något av exemplen nedan.

Du tittar i det aktuella avtalet vilken ursprungsregel som finns för din vara (HS-nr). Ursprungsregeln styr sedan hur omfattande din kalkyl behöver vara. Ursprungsregeln kan ibland vara en värderegel, en gräns för hur mycket icke-ursprungsmaterial (i procent) den färdiga varan får innehålla. Andra gånger kan det handla om att varan ska ändra HS-nummer vid tillverkningen, så kallad nummerväxling. Därför räcker det ibland med en enklare kalkyl.

Ofta kan du utgå från en materialspecifikation som du redan har för varan och ta bort onödig information. 

Här nedanför hittar du två exempel på ursprungskalkyler, en med nummerväxlingsregeln och en med en värderegel.

Exempel på en ursprungskalkyl – nummerväxlingsregeln

Så här kan en ursprungskalkyl se ut om du använder dig av nummerväxlingsregeln.

Tillverkad exportvara

Varans HS-nr                                                    

Teburk

 7323

 

Material                

HS-nr                                                   

Plåt

7211

Nit

7318

Lödmaterial

8311


Tillämpad bearbetningsregel i avtalet med Schweiz, som varan ska exporteras till: Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten.

Allt använt material som varan har tillverkats av klassificeras enligt ett annat HS-nummer än den färdiga varan och varan blir därmed en ursprungsvara.

Exempel på en ursprungskalkyl – värderegel

Så här kan en ursprungskalkyl se ut om du använder dig av en värderegel.

Tillverkad exportvara 

Varans HS-nr 

Varans pris fritt fabrik 

Solglasögon 

9004 

 2 000 kronor 


Material 

Värde 

Inköp 

Styrkande handling

Skruvar 

50 

Kina 

----

Glas 

350 

Kina 

----

Bågar/skalmar 

400 

Tyskland 

----

Etikett 

50 

Sverige 

Leverantörsdeklaration

Fodral 

100

Schweiz

Ursprungsintyg

Materialkostnad för 

icke-ursprungsmaterial


800   


 


Tillämpad bearbetningsregel i avtalet med Norge, som är det land varan ska exporteras till: Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Detta innebär att det tillåtna värdet på icke-ursprungsmaterial är 800 kronor (40 procent av 2 000 kronor).

Det finns ett ursprungsintyg respektive en leverantörsdeklaration som styrker ursprunget på materialet från Sverige och Schweiz, och därmed räknas det som ursprungsmaterial. Enligt avtalet med Norge är det tillåtet att använda material från Schweiz och räkna det som ursprungsmaterial. Däremot räknas materialet från Tyskland som icke-ursprungsmaterial eftersom det inte finns någon leverantörsdeklaration som styrker ursprunget.

Det totala värdet på allt använt icke-ursprungsmaterial är 800 kronor och därmed blir varan en ursprungsvara.

Läs om bestämmelser och begrepp vid frihandel för att ta reda på vad som krävs för att din vara ska räknas som ursprungsvara.

Återförsäljare

Om ni inte själva har tillverkat varan inom företaget måste du ha ett intyg från din leverantör, en så kallad leverantörsdeklaration, som visar att varan uppfyller ursprungsreglerna innan du kan upprätta deklarationer om ursprung. Läs under avdelning C i ansökningsblanketten vilka handlingar du ska bifoga för att visa att du kan intyga ursprung för dina exportvaror.

Läs om leverantörsdeklarationer och hitta mallar för hur de ska vara utformade.

Läs om bestämmelser och begrepp vid frihandel för att ta reda på vad som krävs för att din vara ska räknas som ursprungsvara. 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)