Tullverket

Tillstånd till förenklad deklaration vid export

Med ett tillstånd till förenklad deklaration kan du lämna uppgifterna i din exportdeklaration i två steg.

Tillståndskod: EUSDE

En förenklad deklaration innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Läs mer om hur du lämnar en förenklad deklaration vid export.

Ett tillstånd till förenklad deklaration kan även gälla för andra tullförfaranden än export.

Läs om vad förenklad deklaration innebär vid import.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till att använda förenklad deklaration vid export ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
    Läs mer och ansök om Eori-nummer.
  • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
    Läs om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  • Företaget ska enligt sina prognoser komma att ha en regelbunden användning av förenklade deklarationer.
  • Företaget ska se till att alla berörda anställda har fått instruktioner om att de ska informera Tullverket när någon upptäcker problem med efterlevnaden av tullregler. Det ska också finnas rutiner för att informera Tullverket om sådana problem.

Begränsningar

  • Tillståndet får inte användas för förbuds- och restriktionsvaror.
  • Förfarandet kan bara användas vid direkt export, det vill säga deklarerat utförselkontor ska vara Sverige SE.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Systemet för tullbeslut finns inledningsvis bara på engelska. Däremot finns det hjälptexter på svenska här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

TullkodexenPDF (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artiklarna 23, 44 och 166–167

KompletteringsförordningenPDF (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artiklarna 145–147
GenomförandeförordningenPDF (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 224–225

TullordningenPDF (TFS 2016:2) 7 kap. 3-4 och 6 §§ och Bilaga C

Sidan uppdaterades: 2021-02-18

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000