Tullverket

Förenklad deklaration vid export (ALE)

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du deklarerar dina varor för export. Du kan då lämna uppgifterna i deklarationen i två steg.

En förenklad deklaration innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Den här deklarationen kan du bara använda vid direkt export, det vill säga när varorna lämnar EU direkt från ett svenskt utförseltullkontor.

Läs mer om direkt och indirekt export.

Du behöver tillstånd

För att kunna använda en förenklad deklaration vid export behöver du ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer och ansök om tillstånd att använda förenklad deklaration.

Du behöver en godkänd plats vid export

Du måste ansöka om en godkänd plats vid export för att kunna använda en förenklad deklaration.

Läs mer och ansök om godkänd plats vid export.

Skicka in en förenklad deklaration

En förenklad deklaration skickar du in digitalt med meddelandet ALE. När du har fått ett exportmedgivande från Tullverket i ett svarsmeddelande (ZEL) är varorna frigjorda för export och får lämna lastplatsen.

Utförsel av varorna

Varorna ska sedan anmälas till utförsel vid det svenska utförseltullkontor där varorna lämnar EU:s tullområde. Det gör ni genom att ange deklarationens MRN-nummer till utförseltullkontoret (exportföljedokument ska inte användas). MRN-numret kan anges exempelvis på ett kommersiellt eller ett administrativt dokument.

Klareringsbevis export

Du kan själv generera ett bevis om klarering genom att ange lastplatskoden för till exempel en hamn eller en flygplats i den förenklade deklarationen. När du skickar deklarationen i ett ALE-meddelande och anger en lastplatskod genereras automatiskt ett meddelande om klareringsbevis export (ZKL). Det innebär att informationen från en klarerad exportdeklaration skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn.

Läs mer om elektroniska klareringsbevis för export.

Kompletterande tulldeklaration

Inom 11 dagar efter att varorna frigjordes ska du lämna en kompletterande tulldeklaration. Den lämnar du med meddelandetypen UFF.

Den kompletterande deklarationen får vara allmän, periodisk eller sammanfattande. Periodiska och sammanfattande deklarationer lämnas per exportör, bestämmelseland och transportsätt.

Om du använder en periodisk deklaration ska alla förenklade deklarationer under en kalendermånad följas av en kompletterande deklaration som omfattar samtliga sändningar. Senast den 13:e dagen i påföljande månad ska den periodiska deklarationen lämnas. Taxebestämmande dag/utlämningsdag ska vara i den månad som deklarationen avser. Om deklarationen exempelvis skickas in den 13 februari och exporten avser januari så bör du ange 31 januari som taxebestämmande dag.

Om du inte lämnar in en kompletterande deklaration i tid kan du få betala förseningsavgift.

Deklarationshandledningar

Tullverket har tagit fram deklarationshandledningar för att hjälpa dig att fylla i tulldeklarationer i olika meddelandetyper. Här hittar du handledningar för hur du fyller i en förenklad deklaration i ALE-meddelandet och hur du fyller i en kompletterande tulldeklaration i UFF-meddelandet.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för att fylla i en förenklad deklaration ALE.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för att fylla i en kompletterande tulldeklaration UFF.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)