Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk införseldeklaration

Här kan du läsa om hur summariska införseldeklarationer påverkas av den nya tullkodexen.

Summarisk införseldeklaration (Sid)

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln.

Nu utvecklas det nya och förbättrade importkontrollsystemet Import Control System 2 (ICS2) som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: summarisk införseldeklaration och anmälan om transportmedlets ankomst.

Uppgifterna lämnas via ett centralt gränssnitt (Shared Trader Interface, STI) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration.

Så gör du för att lämna uppgifter till det nya importkontrollsystemet, ICS2.

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: Summarisk införseldeklaration och Anmälan om transportmedlets ankomstFörstora bilden

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren.

Särskilda regler för Norge och Schweiz

Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

Olika aktörer berörs vid olika tidpunkter

Införandet av systemet är indelat i tre faser och berör olika aktörer vid olika tidpunkter. Arbetet med den tredje fasen pågår. Här kan du läsa mer om respektive fas.

Fas 1 – post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I drift sedan 2021.

Den 15 mars 2021 infördes den första fasen som omfattade summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer


När?

 • Infördes den 15 mars 2021.


Vad?

 • För varje försändelse lämnas en begränsad uppgiftsmängd före lastning.


Övrig information


Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg.

Fas 2 – alla varor fraktade med flyg. I drift sedan den 1 mars 2023.

Den 1 mars 2023 infördes den andra fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor fraktade med flyg. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som hanterar varor från tredjeland fraktade med flyg.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg.


När?

 • Infördes den 1 mars 2023.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd före lastning: alla försändelser ska omfattas av en deklaration före lastning innehållande antingen en minimidatauppsättning eller en komplett summarisk införseldeklaration.
 • Möjlighet till ”multiple filing” införs genom vilket uppgifterna kan lämnas på olika nivåer, i vissa fall av olika uppgiftslämnare, i en och samma summariska införseldeklaration.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.


Övrig information

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg.

Fas 3 – alla varor oavsett transportslag. Arbete pågår.

Den tredje och sista fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor oavsett transportslag. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som transporterar varor in till unionen.

Observera att den nya uppgiftslämningen inte kommer att omfatta varor som befinner sig under ett transitförfarande.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg, järnväg, sjö och väg.

När?

 • Transportörer (carrier) sjö: 3 juni – 4 december 2024,
 • House filers sjö: 4 december 2024 – 1 april 2025,
 • Väg och järnväg: 1 april – 1 september 2025.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Övrig information

Fas 3 införs i tre steg: Transportörer (carrier) sjö 3 juni – 4 december 2024, House filers sjö 4 december 2024 – 1 april 2025, väg och järnväg 1 april – 1 september 2025.

Fas 3 införs i tre steg med start den 3 juni 2024.

Frågor och svar om summarisk införseldeklaration och ICS2

Läs vanliga frågor och svar om summarisk införseldeklaration och ICS2.

Så ansöker du om senarelagt datum för införandet

Från den 3 juni 2024 ska summariska införseldeklarationer samt anmälan om transportmedels ankomst vid sjötransporter lämnas i ICS2. Om ni inte är redo till den 3 juni ska ni ansöka om ett senarelagt datum.

Ansök om senarelagt datum för införandet i det medlemsland som företaget är registrerat i. Företag med svenskt Eori-nummer ombeds att fylla i uppgifterna i dokumentet Request for ICS2 R3 Deployment Window och skicka till ics2.helpdesk@tullverket.se.

Request for ICS2 R3 Deployment Window (worddokument) Word, 18 kB.

Notera att ni ska uppge företagets ”Role in ICS business process” som något av följande alternativ: maritime carrier, maritime house filer, road carrier, rail carrier. Det är möjligt att kombinera till exempel ”ship agent” som roll så länge det anges om det är för carrier eller house filer. För mer information om vad varje roll innebär se dokumentation som EU-kommissionen tillhandahåller, främst dokumentet ICS2-HTI-definitions.

Datum för uppskov och anslutning (go-live) ska vara inom den tidsram som EU-kommissionen satt upp. Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

 

 

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet.

Tidslinje över de tre faserna i det nya importkontrollsystemet. Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

EU-kommissionens samlade information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon. Det innebär att du inte behöver lämna någon summarisk införseldeklaration när du för in varor från Norge eller Schweiz.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)