Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk införseldeklaration

Här kan du läsa om hur summariska införseldeklarationer påverkas av den nya tullkodexen.

Summarisk införseldeklaration (Sid)

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Den 15 mars 2021 infördes den första fasen i ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2). Den första fasen omfattade summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen i första fasen.

Läs mer om summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg.

Arbetet med den andra fasen har startat. Den omfattar övrig flygfrakt och förändringen beräknas ske 2023. Planerad förändring för övriga transportslag är 2024.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2. Fas 1 infördes den 15 mars 2021. Fas 2 beräknas införas den 1 mars 2023. Fas 3 beräknas införas den 1 mars 2024.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om att arbetet med andra fasen har startat.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000