Tullverket

Summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

Summariska införseldeklarationer ska lämnas för alla varor från tredjeland som fraktas med flyg. Den summariska införseldeklarationen ska lämnas innan flyget har avgått och uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt gränssnitt, Shared Trader Interface (STI), till den medlemsstat där varorna förs in i unionen. Det är transportören som är ansvarig för att summarisk införseldeklaration lämnas.

Processen när du lämnar en summarisk införseldeklaration

Varor som förs in i EU-gemenskapen måste anmälas i förväg genom en summarisk införseldeklaration.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration

Dessa uppgifter ska du lämna

För varje försändelse ska du lämna en fullständig uppgiftsmängd före lastning: alla försändelser ska omfattas av en deklaration före lastning innehållande antingen en minimidatauppsättning eller en komplett summarisk införseldeklaration.

Det är möjligt att lämna uppgifterna på olika nivåer i en och samma summariska införseldeklaration och i vissa fall av olika uppgiftslämnare, så kallad ” multiple filing.”

Så gör du för att lämna uppgifter

För att ansluta till ICS2 har du som ekonomisk aktör olika möjligheter. Du kan använda

För samtliga aktörer, oavsett val av anslutning:

Alla aktörer som ansluter till ICS2 ska prenumerera på driftinformation för ICS2, för att få information om driftstörningar för såväl ICS2 produktionsmiljö som testmiljön för conformancetesterna.

Skapa din prenumeration här.

Övrig information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information under rubriken Så gör du för att lämna uppgifter

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)