Tullverket

Framtida tullhantering

Bevis om varors tullstatus – Pous fas 2

Ett nytt system för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous-systemet (Proof of union status), ersätter den tidigare pappershanteringen. Pous är avsett för digital hantering av tullstatusbevis för unionsvaror.

En förändring i två faser

Bevis om varors tullstatus (Pous) införs i två faser. Fas 1 infördes den 1 mars 2024.

Fas 2

Fas 2 omfattar manifest för tulländamål. Denna fas planerar man att införa samtidigt med European Maritime Single Window (EMSW) under augusti 2025.

Om du som godkänd utfärdare använder fartygsmanifest för att bevisa tullstatus som unionsvaror kan du fortsätta att använda manifestet enligt den nuvarande modellen tills Pous fas 2 driftsätts.

Mer information

Läs mer om varors tullstatus.

Bevis om varors tullstatus – Pous (fas 1)

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)