Tullverket

Summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö

Summariska införseldeklarationer ska lämnas för alla varor från tredjeland som fraktas via sjö. Den summariska införseldeklarationen ska lämnas inom vissa tidsramar och uppgifterna lämnas direkt i det EU-gemensamma importkontrollsystemet, Import Control System 2 (ICS2), till den medlemsstat där varorna förs in i unionen. Det är transportören som är ansvarig för att summarisk införseldeklaration lämnas.

Processen när du lämnar en summarisk införseldeklaration

Varor som förs in i EU-gemenskapen måste anmälas i förväg genom en summarisk införseldeklaration.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration

Dessa uppgifter ska du lämna

För varje försändelse ska det lämnas en fullständig uppgiftsmängd.

Det är möjligt att lämna uppgifterna på olika nivåer i en och samma summariska införseldeklaration och i vissa fall av olika uppgiftslämnare, så kallad ” multiple filing.”

Se Frågor och svar för utförligare information om uppgiftslämnare: maritime carrier och maritime house filer.

När ska uppgifterna lämnas?

När uppgifterna ska lämnas beror på hur varorna är packade på fartyget

  • i container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
  • i bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer till en hamn i EU.

Det finns några undantag från ovanstående regler där den summariska införseldeklarationen kan lämnas senast två timmar innan varorna ankommer till den första hamnen i EU

  • om varorna ankommer från Grönland, Färöarna, Island, Marocko, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet eller Medelhavet
  • vid befordran mellan ett territorium utanför unionens tullområde och de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och resan varar mindre än 24 timmar.

Så gör du för att lämna uppgifter

För att ansluta till ICS2 har du som ekonomisk aktör olika möjligheter. Du kan använda

För samtliga aktörer, oavsett val av anslutning:

Alla aktörer som ansluter till ICS2 ska prenumerera på driftinformation för ICS2, för att få information om driftstörningar för såväl ICS2 produktionsmiljö som testmiljön för conformancetesterna.

Skapa din prenumeration här.

Övrig information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information under rubriken Så gör du för att lämna uppgifter

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)