Tullverket

Summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö

Summariska införseldeklarationer ska lämnas för alla varor från tredjeland som fraktas via sjö. Den summariska införseldeklarationen ska lämnas inom vissa tidsramar och uppgifterna lämnas direkt i det EU-gemensamma importkontrollsystemet, Import Control System 2 (ICS2), till den medlemsstat där varorna förs in i unionen. Det är transportören som är ansvarig för att summarisk införseldeklaration lämnas.

Processen när du lämnar en summarisk införseldeklaration

Varor som förs in i EU-gemenskapen måste anmälas i förväg genom en summarisk införseldeklaration.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration

Dessa uppgifter ska du lämna

För varje försändelse ska det lämnas en fullständig uppgiftsmängd.

Det är möjligt att lämna uppgifterna på olika nivåer i en och samma summariska införseldeklaration och i vissa fall av olika uppgiftslämnare, så kallad ” multiple filing.”

Se Frågor och svar för utförligare information om uppgiftslämnare: maritime carrier och maritime house filer.

När ska uppgifterna lämnas?

När uppgifterna ska lämnas beror på hur varorna är packade på fartyget

  • i container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
  • i bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer till en hamn i EU.

Det finns några undantag från ovanstående regler där den summariska införseldeklarationen kan lämnas senast två timmar innan varorna ankommer till den första hamnen i EU

  • om varorna ankommer från Grönland, Färöarna, Island, Marocko, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet eller Medelhavet
  • vid befordran mellan ett territorium utanför unionens tullområde och de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och resan varar mindre än 24 timmar.

Så gör du för att lämna uppgifter

Den summariska införseldeklarationen ska lämnas i det EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2. Uppgifterna lämnas via ett EU-gemensamt gränssnitt, Shared Trader Interface (STI) till den medlemsstat där varorna förs in i unionens tullområde. För att lämna uppgifterna behöver ditt företag tillgång till systemet och ha genomfört godkända tester.

Läs mer om hur du gör för att lämna uppgifter till det nya importkontrollsystemet, ICS2.

Övrig information

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)