Tullverket

Framtida tullhantering

Anmälan av transportmedlets ankomst

När den nya införselprocessen är helt införd ska transportmedlets ankomst till EU:s tullområde anmälas till tullmyndigheten när det gäller flyg- och fartygstransport.

Flygtransport

Idag sker normalt anmälan av transportmedlets ankomst till tullkontoret på orten genom att befälhavaren på flyget efter ankomsten lämnar en anmälan om flyget och lasten.

Anmälan av transportmedlets ankomst kommer från den 30 juni 2023 att ske digitalt i samband med att den summariska införseldeklarationen ska lämnas i det nya importkontrollsystemet, ICS2.

Fartygstransport

Fartygets ankomst ska anmälas till Tullverket. Uppgifterna lämnas idag via portalen Maritime Single Window (MSW) som administreras av Sjöfartsverket. Från portalen skickas olika uppgifter vidare till rätt myndighet.

MSW kommer att ersättas av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart European Maritime Single Window, EMSW.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)