Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

Den nya tullagstiftningen som började tillämpas den 1 maj 2016 innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varor. Det blir även förändringar i hanteringen vid tillfällig lagring.

Oavsett transportsätt ska anmälan av transportmedel och varor göras med hjälp av digital information som lämnas in till Tullverket.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt digitalt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs ut ur Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för en vara och ett transportmedel som förs ut ur Sverige.

Summarisk införseldeklaration

Förändringarna kring summarisk införseldeklaration (SID) kommer att införas i olika faser.

Summarisk införseldeklaration

Anmälan av transportmedlets ankomst

När den nya införselprocessen är helt införd ska transportmedlets ankomst till EU:s tullområde anmälas till tullmyndigheten när det gäller flyg- och fartygstransport.

Anmälan av transportmedlets ankomst

Anmälan av varors ankomst och tillfällig lagring

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

Anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

Transitering

En uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System), NCTS fas 6, kommer att införas under 2025.

Läs mer om förändringarna inom transitering.

Varors tullstatus

Ett nytt system för digitala bevis för varors tullstatus som unionsvaror, Pous (Proof of union status), kommer att införas i två faser, varav den första redan är införd. Fas 2 produktionssätts i augusti 2025.

Läs mer om varors tullstatus

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Pous fas 1 har driftsatts.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)