Tullverket

Frågor och svar om summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg

Vi svarar på vanliga frågor om summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

Vem har ansvar för att lämna in uppgifterna?

Huvudansvaret för att lämna summarisk införseldeklaration, ligger hos transportören (flygbolaget) eller deras ombud. Det kan innebära att exempelvis en speditör tillhandhåller uppgifter som behövs för att transportören ska kunna lämna en summarisk införseldeklaration.

När ska den summariska införseldeklarationen lämnas?

Summarisk införseldeklaration kan tidigast lämnas 200 dagar innan transportmedlets ankomst.

När den senast ska lämnas beror på hur varan transporteras:

  • För flyg ska summarisk införseldeklaration lämnas före lastning i tredje land.
  • Tidsfristen för andra transportsätt kan du läsa om här.

Vem kan lämna uppgifter på housenivå, så kallad ”house level filing”?

En som är utfärdare av House Airway bill (HAWB) kan lämna uppgifter på housenivå genom att skicka in deklarationer i ICS2. Transportören (flygbolaget) har huvudansvaret för att skicka in summarisk införseldeklaration.

Om transportören bara har uppgifter på masternivå så behöver deras summariska införseldeklaration kompletteras med uppgifter från berörda House level filers (om inte transportören själv har tillgång till uppgifter på både master- och housenivå).

Transportören behöver komma överens med speditörerna hur uppgifterna ska lämnas: om speditören ska skicka house level filings direkt till ICS2 eller om de ska tillhandahålla uppgifterna till transportören som sedan lämnar uppgifterna.

Behöver mottagaren och/eller avsändaren göra något för att kunna skicka varor?

Avsändare och mottagare är inte direkt involverade i den summariska införseldeklarationen, om det inte är så att de innehar kompletterande nödvändiga uppgifter. Dessa uppgifter kan då transportföretaget efterfråga hos dem.

Vad behöver vi göra för att ansluta till ICS2?

För att kunna lämna uppgifter i ICS2 behöver företaget genomföra godkända tester. Ni behöver Eori-nummer, tillgång till Tullverkets e-tjänster samt ett signeringscertifikat. Sedan anmäler ni er för testningen till ICS2.helpdesk@tullverket.se

Läs mer på sidan Så här gör du för att lämna uppgifter till det nya importkontrollsystemet, ICS2.

I vilket land ska vi anmäla att vi vill utföra testning och/eller ansluta till ICS2?

Ni vänder er till det land där företaget har Eori utfärdat, exempelvis ett företag med svenskt Eori ska kontakta Tullverket i Sverige.

Om företaget inte har ett Eori-nummer, är det i det EU-land där det första tullförfarandet sker som företaget ansöker om Eori, samt anmäler sig till testning av systemet.

Hur går själva testningen till?

På EU-kommissionens webbplats finns handledning, material och underlag för testning, ICS2 EO Self-Conformance Documentation (dokumenten är på engelska).

EU-kommissionens frågor och svar

EU-kommissionens samlade FAQ

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)