Tullverket

Framtida tullhantering

Nytt exportsystem

Ett nytt system för hantering av exportproceduren tas fram för att anpassa exporthanteringen till den nya EU-lagstiftningen.

Det nya exportsystemet

  • innebär en digital hantering av export och utförsel
  • ersätter TDS export och Exportkontrollsystemet
  • omfattar även centraliserad klarering för export
  • kommer att erbjudas S2S (system till system) och M2S (människa till system).

Olika typer av exportdeklarationer

Standardtulldeklarationen kommer att vara en central del av den framtida exporthanteringen, men det kommer också att finnas möjlighet att använda sig av vissa andra lösningar för de företag som har behov av det.

Standardtulldeklaration

Har du tillgång till alla uppgifter som ska lämnas när varorna lastas kan det enklaste sättet vara att skicka in en digital standardtulldeklaration.

Läs om processen vid standardtulldeklaration för export.

Titta i deklarationshandledningen för standardtulldeklaration för export.

Registrering i deklarantens bokföring

Det finns en möjlighet att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring. Registrering i deklarantens bokföring har dock sina begränsningar eftersom det i princip bara kan användas vid export till Norge. Innan varorna får lastas ska uppgifter motsvarande minst en förenklad deklaration för export finnas i deklarantens bokföring. 

Förenklad deklaration för export

Om du inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna lastas finns det i framtiden en möjlighet att använda en förenklad deklaration vid export.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för exportsystemet, inklusive samverkansspecifikation och läshänvisningar för nationella anpassningar hittar du via länken nedan.

Tekniska specifikationer export och utförsel – SCTS-AES


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Deklarationshandledning för standardtulldeklarationen för export har lagts till.