Tullverket

Frågor och svar om summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö

Vi svarar på vanliga frågor om summarisk införseldeklaration för varor fraktade via sjö.

Vem har ansvar för att lämna in uppgifterna?

Huvudansvaret för att lämna summarisk införseldeklaration, ligger hos transportören eller deras ombud. Det kan innebära att exempelvis en speditör tillhandhåller uppgifter som behövs för att transportören ska kunna lämna en summarisk införseldeklaration.

När ska den summariska införseldeklarationen lämnas?

Summarisk införseldeklaration kan tidigast lämnas 200 dagar innan transportmedlets ankomst.

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur varorna är packade på fartyget

 • i container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
 • i bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer till en hamn i EU.

Det finns några undantag från ovanstående regler där den summariska införseldeklarationen kan lämnas senast två timmar innan varorna ankommer till den första hamnen i EU

 • om varorna ankommer från Grönland, Färöarna, Island, Marocko, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet eller Medelhavet
 • vid befordran mellan ett territorium utanför unionens tullområde och de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira eller Kanarieöarna och resan varar mindre än 24 timmar.

Behöver mottagaren och/eller avsändaren göra något för att kunna skicka varor?

Avsändare och mottagare är inte direkt involverade i den summariska införseldeklarationen, om det inte är så att de innehar kompletterande nödvändiga uppgifter. Dessa uppgifter kan då transportföretaget efterfråga hos dem.

Vad behöver vi göra för att ansluta till ICS2?

För att kunna lämna uppgifter i ICS2 behöver företaget genomföra godkända tester. Ni behöver Eori-nummer, tillgång till Tullverkets e-tjänster samt ett signeringscertifikat. Sedan anmäler ni er för testningen till ICS2.helpdesk@tullverket.se

Läs mer på sidan Så här gör du för att lämna uppgifter till det nya importkontrollsystemet, ICS2.

I vilket land ska vi anmäla att vi vill utföra testning och/eller ansluta till ICS2?

Ni vänder er till det land där företaget har Eori utfärdat, exempelvis ett företag med svenskt Eori ska kontakta Tullverket i Sverige.

Om företaget inte har ett Eori-nummer, är det i det EU-land där det första tullförfarandet sker som företaget ansöker om Eori, samt anmäler sig till testning av systemet.

Hur går själva testningen till?

På EU-kommissionens webbplats finns handledning, material och underlag för testning, ICS2 EO Self-Conformance Documentation (dokumenten är på engelska).

Vilken roll "business role" har vi? Är vi maritime carrier eller maritime house filer?

Vilken roll ni har beror på vilka uppgifter om sändningen som ni hanterar och lämnar in.

 • En maritime carrier tillhandahåller uppgifter på master consignmentnivå. Exempel på sådana uppgifter är information om fartygets nummer, transportväg, ankomst- och avgångstider, första införseltullkontoret (Customs Office of First Entry, COFE), förteckning över containrar och liknande.

  Carrier omfattar vanligtvis transportören, den som för in varorna eller den som tar på sig ansvaret för transporten av varorna till unionens tullområde. I ICS2-HTI-definitions förklaras Carrier enligt följande:

  “Carrier means in the context of entry, the person who brings the goods, or who assumes responsibility for the carriage of the goods, into the customs territory of the Union. However,

  1) in the case of combined transportation, ‘carrier’ means the person who operates the means of transport which, once brought into the customs territory of the Union, moves by itself as an active means of transport;

  2) in the case of maritime or air traffic under a vessel-sharing or contracting arrangement, "carrier" means the person who concludes a contract and issues a bill of lading or air waybill for the actual carriage of the goods into the customs territory of the Union.”
 • En maritime house filer innehar och lämnar uppgifter om gods på house consignmentnivå. De har mer detaljer kring en försändelse såsom information om avsändare och mottagaren (exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om försändelsens innehåll (exempelvis varubeskrivning).

  En house filer kan vara ett åkeri, en ground handling agent, en importör, en ship broker eller liknande.

Här finns dokumentation om ICS2 Release 3 och förklaringar av business role (ladda ner zip-filen ICS2-HTI för definitioner).

EU-kommissionens frågor och svar

EU-kommissionens samlade FAQ

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)