Tullverket

Så gör du för att lämna uppgifter till Common Repository

För att lämna uppgifter till Common Repository behöver ditt företag tillgång till systemet och ha genomfört godkända conformancetester.

Här följer steg för steg vad du behöver göra.

1. Ansök om Eori-nummer

Eori står för Economic Operator Registration and Identification och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU. Om ditt företag inte redan har Eori-nummer så ansöker du om det här.

2. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster

Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster för företag och anmäl en behörighetsadministratör.
Om ditt företag inte redan har tillgång till e-tjänsterna så ansöker du om det här. 

3. Beställ ett signeringscertifikat 

På EU-kommissionens webbplats hittar du en lista över godkända utgivare i EU. Observera att certifikatet ska vara av typ Certificate for electronic signature, Qualified certificate for electronic signature, Certificate for electronic seal eller Qualified certificate for electronic seal.

4. Anmäl dig till conformancetester 

Skicka en e-post till ICS2.helpdesk@tullverket.se och uppge att du önskar genomföra conformancetester för ICS2. Du kommer få ett e-postmeddelande med information om vad du behöver göra för att på få access till testmiljön.

5. Genomför conformancetester

Conformancetesterna ska genomföras under en bokad period på 10 dagar. Här hittar du dokumentationen för conformanctesterna: ICS2 EO Self-Conformance Documentation.

Inför testerna behöver konfigurationen för kommunikationen mot de centrala systemen sättas upp, det görs som en del i conformancetesterna.

Inloggning och information om tillgång till testmiljö får du i samband med att du anmält dig för conformancetester.

6. Skicka meddelanden i produktionsmiljön

När företaget genomgått godkända conformancetester får företaget skicka meddelanden i produktionsmiljön. För att skicka meddelanden i produktionsmiljön behöver du

  • Tilldela behörigheter: I Tullverkets e-tjänster tilldelar företagets behörighetsadministratör behörigheter till de användare som ska ha tillgång till UUM&DS* och STI/STP**.
  • Registrera företagets signeringscertifikat i UUM&DS: Det certifikat som tidigare registrerats i testmiljön ska nu registreras i produktionsmiljön. Det gör du i Taxuds autentiseringsportal på EU-kommissionens webbplats.

*UUM&DS – Uniform User Management & Digital Signature System

**STI/STP – Shared Trader Interface/Shared Trader Portal

I EU-kommissionens lärportal hittar du kursen Din väg till EU-applikationerna. Kursen ger instruktioner för hur du ansluter dig till UUM&DS.

I kursen behöver du uppge om din medlemsstat är A-, B-, C eller D-land. Sverige är A.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)