Tullverket

Framtida tullhantering

Övergång till NCTS fas 5 – vad händer efter övergången?

Den 28 januari skedde övergången till NCTS fas 5. Här kan du läsa vas som gäller efter övergången.

Företagstestmiljö

Från och med måndagen den 29 januari gäller följande tider för företagstestmiljön:

  • NCTS fas 5 kan testas måndag 08:00 till torsdag 08:00.
  • Övrig tid är företagstestmiljön öppen för övergångsregler.

Hur hanteras deklarationer i NCTS fas 4 och NCTS fas 5 efter övergången?


Starta en ny transitering efter den 28 januari

Alla nya deklarationer skickas in i NCTS fas 5 efter övergången.

Nya deklarationer i NCTS fas 4 (IE015B) kommer att avvisas.

Starta en ny transitering efter 12 november: skicka in deklaration i NCTS fas 5Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

Deklarationer som har ankomstanmälts i NCTS fas 4 före den 28 januari

Deklarationer som har ankomstanmälts i NCTS fas 4 (IE007A) ska slutföras i NCTS fas 4.

Deklarationer som ankomstanmäls i NCTS fas 4 före den 12 november: slutför transitering i NCTS fas 4 Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Ankomstregistrera transitering efter den 28 januari

Transiteringar uppstartade i annat land än Sverige

Efter övergången till NCTS fas 5 ska alla transiteringar uppstartade i ett annat land än Sverige ankomstregistreras i NCTS fas 5 (IE007C).

Försök till ankomstregistrering av utländska transiteringar i NCTS fas 4 (IE007A) kommer att avvisas.

Svenska transiteringar

Svenska (nationella) transiteringar som har startats upp i NCTS fas 4 ska ankomstregistreras i NCTS fas 4 (IE007A). Detta kommer att vara möjligt fram till och med den 5 februari klockan 16.00.

Identifiering av i vilken fas svenska ärenden har startats upp sker genom det 17:e tecknet i MRN-numret:

  • MRN-nummer uppstartade i NCTS fas 4 har 0–9 eller A–F som 17:e tecken.
    Exempel: 23SE60334210051EF8
  • MRN-nummer uppstartade i fas 5 har J (eller i undantagsfall K, L eller M (gäller säkerhets- och skyddsuppgifter)) som 17:e tecken.
    Exempel: 23SE6033420DPWXDJ1


Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

Ankomstregistrering av nationell transitering i NCTS fas 4 efter den 5 februari

Efter den 5 februari kommer ankomstregistrering av nationella transiteringar i NCTS fas 4 inte vara möjlig, Meddelandet IE007A kommer att avvisas.

Kontakta Tullverket via transit@tullverket.se.

Ogiltigförklarande av en deklaration i NCTS fas 5

Tills vidare kommer meddelandet ”Begäran om ogiltigförklarande av deklaration” (IE014) att behöva kompletteras med en ansökan om ogiltigförklaring via e-tjänsten. Detta kommer att gälla under en begränsad tid och vi återkommer med ytterligare information.

Ogiltigförklara transitering, e-tjänsten

Uppstart enligt normalförfarande

Ej frigjorda deklarationer i normalförfarande för NCTS fas 4 kommer inte att frigöras för transitering efter produktionssättning av NCTS fas 5. En ny deklaration ska skickas in i NCTS fas 5 och den befintliga ogiltigförklaras.

Information angående transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) under övergångsperioden

Övergångsregler för fas 5 kommer att gälla under en övergångsperiod tills alla länder är klara och inget land längre är i fas 4.

Under övergångsperioden är det obligatoriskt att transporten åtföljs av ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD). Under denna period ska ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) användas som har samma layout som TAD i NCTS fas 4.

Vi vill därför påminna om vikten av att godkända avsändare fortsatt kan skriva ut TAD/TSAD under övergångsperioden.

Läs mer om fas 5 med övergångsregler.

Kontakta oss

Kontakta oss

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Den extra support som funnits tillfälligt efter övergången har upphört. Välkommen att använda våra ordinarie kontaktvägar.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)