Tullverket

Information om fas 5 med övergångsregler

Perioden av fas 5 med övergångsregler kommer att gälla tills alla länder är klara och inget land längre är i fas 4. Detta för att kommunikation mellan länder i olika faser ska kunna fungera.

Tidigare fanns en övergångsperiod fram till 30 november 2023 då alla medlemsstater skulle gå över till fas 5. Eftersom alla inte är klara kommer en period av fas 5 med övergångsregler att gälla tills alla länder är klara och inget land är längre i fas 4, tidigast den 2 december 2024. Detta för att för att kommunikationen mellan länder i olika faser ska kunna fungera.

Transiteringsföljedokumentet (TAD/TSAD) under NCTS fas 5 med övergångsregler

Dokument: DOCUMENT TAXUD B1 25.01.2023-V.1.1

Under perioden för NCTS Fas 5 med övergångsregler ska ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) användas som har samma layout som TAD i NCTS fas 4.

Specifikationerna i ovanstående dokument anger riktlinjer för TAD under övergångsperioden. Eftersom en transiteringsdeklaration i NCTS fas 5 innehåller fler uppgifter än en deklaration i NCTS fas 4, skrivs inte alla uppgifter ut under övergångsperioden.

Ladda ner dokument som ger mer detaljer omkring detta (övergångsperioden). Pdf, 531.9 kB.

Se kalkylblad, excel-fil. Excel, 47.3 kB.

Transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) i NCTS fas 5

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5. Fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement. Så fort slutgiltig version av TAD/TSAD finns tillgänglig kommer dessa publiceras på tullverket.se.

Under NCTS Fas 5 med övergångsregler ska ett transiteringsföljedokument av nuvarande form användas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till DOCUMENT TAXUD B1 25.01.2023-V.1.1 har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)