Tullverket

Företagstestmiljö

Företagstestmiljön öppnade den 10 mars 2023. Denna testmiljö ger möjlighet för systemutvecklare att skicka in transiteringdeklarationer (IE015) enligt normalförfarande, godkänd avsändare och avsluta transitering som godkänd mottagare.

Företagstestmiljö

Denna testmiljö ger möjlighet för systemutvecklare att skicka in transiteringdeklarationer (IE015) enligt normalförfarande, godkänd avsändare och avsluta transitering som godkänd mottagare.

Det går att testa kommunikation, kuvertering och signering samt ta emot meddelande om att ärendet är inlämnat till NCTS eller att ärendet innehåller funktionella eller tekniska fel. Du kan också ta emot meddelande om avvisning från avgångstullkontor och tekniska felmeddelanden.

För att använda företagstestmiljön behövs en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Övergångsperiod till 30 november

Eftersom det finns en övergångsperiod fram till 30 november då alla medlemsstater ska gå över till NCTS fas 5 har ni möjlighet att vissa tider testa just övergångsreglerna. Övergångsperioden omfattar ett antal övergångsregler för att kommunikationen mellan länder i olika faser ska kunna fungera.

Så här ser schemat ut:

Måndag klockan 08.00 – onsdag klockan 08.00: Företagstestmiljön för övergångsregler är öppen

Övrig tid: Företagstestmiljön för NCTS fas 5 är öppen

Driftinformation i företagstestmiljön

Kända fel i företagstestmiljön

 • Adressuppgifter kan anges i samband med att Eori- eller TCUIN-nummer har deklarerats i fältet Identifieringsnummer.
  Enligt villkor C0250 i DDNTA appendix Q2 får namn och adressuppgifter inte anges i de fall Eori- eller TCUIN-nummer har deklarerats i fältet Identifieringsnummer för ansvarig för förfarandet, avsändare eller mottagare. I dagsläget har vi ett känt fel i vår applikation som gör att namn och adressuppgifter kan anges även om Eori- eller TCUIN-nummer har deklarerats. Problemet har anmälts till vår systemleverantör och vi återkommer med information så snart det är löst.
 • XML-tagg ”relatesTo” saknas i vissa meddelanden
  XML-taggen ”relatesTo” saknas i följande meddelanden: IE057, IE917. Problemet har anmälts till vår systemleverantör och vi återkommer med information så snart det är löst.

Namn och adressuppgifter skickas med enbart bindestreck i IE029C och IE043C

När Eori- eller TCUIN-nummer men inte namn och adressuppgifter har deklarerats fältet Identifieringsnummer för ansvarig för förfarandet, avsändare eller mottagare i IE015C eller IE007C skickas felaktiga uppgifter om namn och adress ut i meddelande IE029C och IE043C. Namn och adressfälten innehåller bara bindestreck, se exempel nedan:

<name>---</name>
<Address>
<streetAndNumber>---</streetAndNumber>
<postcode>---</postcode>
<city>---</city>
<country>SE</country>
</Address>

Problemet har anmälts till vår systemleverantör och vi återkommer med information så snart det är löst.

IE029C skickas ut efter IE051C vid förenklat förfarande

IE029C skickas felaktigt ut på transiteringar som nått slutstatus ”Not Released for Transit” efter att IE051C skickats ut. Problemet har anmälts till vår systemleverantör och vi återkommer med information så snart det är löst.

Åtgärdade fel

 • Varukod ska anges med sex siffror i dataelementet Harmonized System sub-heading code –tidigare fel där Combined nomenclature inte kunde anges är åtgärdat.

Planerat systemunderhåll

Just nu inget planerat

Systemversion i företagstestmiljön

Just nu är 5.1.2.4 installerat.

Grunddata som ska användas

 • Normalförfarande
  • Avgångstullkontor: SE603303 (Göteborg), Office of Departure
  • Bestämmelsetullkontor: SE303400 (Stockholm), Office of Destination
  • Ansvarig för förfarandet (Holder of the transit procedure)
  • EORI: SE5560204652
  • Namn: Galextric AB
  • Adress: Trettonde gränd 12
  • Postnr: 392 30
  • Stad: Kalmar
 • Förenklat förfarande
  • Avgångstullkontor: SE603342 (Strömstad), Office of Departure
  • Bestämmelsetullkontor: SE303400 (Stockholm), Office of Destination
  • Ansvarig för förfarandet (Holder of the transit procedure)
  • EORI: SE5560204652
  • Namn: Galextric AB
  • Adress: Trettonde gränd 12
  • Postnr: 392 30
  • Stad: Kalmar
 • Garantiuppgifter
  • Garantityp: 0
  • Garantireferensnummer (GRN): 22SE0000500000017
  • Accesskod: 2222
 • Godkänd avsändare
  Avgångstullkontor: SE603342 (Strömstad)
  Tillstånd och platsuppgifter ska anges enligt nedan
  • AUTHORISATION
   • Sequence number: 1
   • Type: C521
   • Reference number: GAL_GODK_AVS

  • CONSIGNMENT
   • LOCATION OF GOODS
    • Type of location: B
    • Qualifier of identification: X
    • Additional identifier: ABC
     • ECONOMIC OPERATOR
      Identification number: SE5560204652
 • Godkänd mottagare
  Destinationstullkontor: SE303400 (Stockholm)
  Tillstånd och platsuppgifter ska anges enligt nedan
  • AUTHORISATION
   • Sequence number: 1
   • Type: C522
   • Reference number: GAL_GODK_MOT
  • CONSIGNMENT
   • LOCATION OF GOODS
    • Type of location: B
    • Qualifier of identification: X
    • Additional identifier: AXX
   • ECONOMIC OPERATOR
    • Identification number: SE5560204652
 • Exempelfil: Förenklat förfarande IE015C NCTS fas 5, version 1.1 Xml, 4.2 kB.
 • Exempelfil: Normalförfarande IE015C NCTS fas 5, version 2.1 Xml, 3.1 kB.

Mer information

Slutprov

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Driftinformationen är uppdaterad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)