Tullverket

Framtida tullhantering

NCTS fas 6

Fas 6 är en vidareutveckling av fas 5 och innebär att tullmyndigheter har möjlighet att ta emot säkerhets- och skyddsuppgifter via transiteringssystemet NCTS om så beslutas.

I Sverige har Tullverket beslutat att säkerhets- och skyddsuppgifter ska lämnas i importkontrollsystemet, ICS2, dvs inte i transiteringssystemet, det som från EU-kommissionen beskrivs som Opt-Out.

Summarisk utförseldeklaration, SUD, kommer fortsatt att kunna lämnas i transiteringssystemet NCTS.

I EU och konventionsländer är fas 6 planerad att införas under perioden 1 mars 2025–1 september 2025. Sverige planerar att gå över till fas 6 söndagen den 1 juni 2025.

NCTS fas 6 är inte tänkt att introducera några större funktionella ändringar jämfört med fas 5. De meddelanden som kommer att förändras framgår av DDNTA 6.3.0 (2024-06-24). Tullverket kommer att arbeta med kommande ändringar och uppdateringar av DDNTA när dessa publiceras.

Information och uppdateringar av fas 6 kommer att publiceras fortlöpande.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för NCTS fas 6

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)