Tullverket

Företagstestmiljö

Företagstestmiljön ger möjlighet för systemutvecklare att skicka in transiteringdeklarationer (IE015) enligt normalförfarande, godkänd avsändare och avsluta transitering som godkänd mottagare.

Företagstestmiljö

Denna testmiljö ger möjlighet för systemutvecklare att skicka in transiteringdeklarationer (IE015) enligt normalförfarande, godkänd avsändare och avsluta transitering som godkänd mottagare.

Det går att testa kommunikation, kuvertering och signering samt ta emot meddelande om att ärendet är inlämnat till NCTS eller att ärendet innehåller funktionella eller tekniska fel. Du kan också ta emot meddelande om avvisning från avgångstullkontor och tekniska felmeddelanden.

För att använda företagstestmiljön behövs en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Fas 5 med övergångsregler

Tidigare fanns en övergångsperiod fram till 30 november 2023 då alla medlemsstater skulle gå över till fas 5. Eftersom alla inte är klara kommer en period av fas 5 med övergångsregler att gälla tills alla länder är klara och inget land är längre i fas 4. Detta för att för att kommunikationen mellan länder i olika faser ska kunna fungera. Testfallen med övergångsregler är inte obligatoriska för slutprov men rekommenderas starkt att genomföras för att säkra funktionen som kommer att gälla minst ett år framåt.

Möjligheten att testa fas 5 med övergångsregler fortsätter som tidigare.

Så här ser schemat ut:

Måndag klockan 08.00 – torsdag kl 08.00: Företagstestmiljön för NCTS fas 5 är öppen.

Övrig tid: Företagstestmiljön för övergångsregler är öppen.

Driftinformation i företagstestmiljön

Kända fel i företagstestmiljön

 • Adressuppgifter kan anges i samband med att Eori- eller TCUIN-nummer har deklarerats i fältet Identifieringsnummer.
  Enligt villkor C0250 i DDNTA appendix Q2 får namn och adressuppgifter inte anges i de fall Eori- eller TCUIN-nummer har deklarerats i fältet Identifieringsnummer för ansvarig för förfarandet, avsändare eller mottagare. I dagsläget har vi ett känt fel i vår applikation som gör att namn och adressuppgifter kan anges även om Eori- eller TCUIN-nummer har deklarerats. Problemet har anmälts till vår systemleverantör och vi återkommer med information så snart det är löst.

Grunddata som ska användas

 • Normalförfarande
  • Avgångstullkontor: SE603303 (Göteborg), Office of Departure
  • Bestämmelsetullkontor: SE303400 (Stockholm), Office of Destination
  • Ansvarig för förfarandet (Holder of the transit procedure)
  • EORI: SE5560204652
  • Namn: Galextric AB
  • Adress: Trettonde gränd 12
  • Postnr: 392 30
  • Stad: Kalmar
 • Förenklat förfarande
  • Avgångstullkontor: SE603342 (Strömstad), Office of Departure
  • Bestämmelsetullkontor: SE303400 (Stockholm), Office of Destination
  • Ansvarig för förfarandet (Holder of the transit procedure)
  • EORI: SE5560204652
  • Namn: Galextric AB
  • Adress: Trettonde gränd 12
  • Postnr: 392 30
  • Stad: Kalmar
 • Garantiuppgifter
  • Garantityp: 0
  • Garantireferensnummer (GRN): 22SE0000500000017
  • Accesskod: 2222
 • Godkänd avsändare
  Avgångstullkontor: SE603342 (Strömstad)
  Tillstånd och platsuppgifter ska anges enligt nedan
  • AUTHORISATION
   • Sequence number: 1
   • Type: C521
   • Reference number: GAL_GODK_AVS

  • CONSIGNMENT
   • LOCATION OF GOODS
    • Type of location: B
    • Qualifier of identification: X
    • Additional identifier: ABC
     • ECONOMIC OPERATOR
      Identification number: SE5560204652
 • Godkänd mottagare
  Destinationstullkontor: SE303400 (Stockholm)
  Tillstånd och platsuppgifter ska anges enligt nedan
  • AUTHORISATION
   • Sequence number: 1
   • Type: C522
   • Reference number: GAL_GODK_MOT
  • CONSIGNMENT
   • LOCATION OF GOODS
    • Type of location: B
    • Qualifier of identification: X
    • Additional identifier: AXX
   • ECONOMIC OPERATOR
    • Identification number: SE5560204652
 • Exempelfil: Förenklat förfarande IE015C NCTS fas 5, version 1.1 Xml, 4.2 kB.
 • Exempelfil: Normalförfarande IE015C NCTS fas 5, version 2.1 Xml, 3.1 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)