Tullverket

Bifoga ursprungsbevisning till din ansökan

När du söker tillstånd till att upprätta deklarationer om ursprung ska du visa att du förstår hur du bevisar att din vara är en ursprungsvara. Därför ska du skicka in exempel på den ursprungsbevisning ni har inom företaget. 

Under avdelning C i ansökningsblanketten kan du se vilka handlingar du behöver bifoga. Vilka handlingar det är beror på om ni själva tillverkar exportvaran inom ditt företag eller om ni enbart är återförsäljare. Är ni både återförsäljare och tillverkare får du läsa i båda avsnitten nedan.

Tillverkare

Läs i avsnitt C i ansökan om vilka handlingar du ska bifoga.

Om ni tillverkar varan själva inom ditt företag ska du bland annat göra en ursprungskalkyl som du skickar in tillsammans med ansökan. En ursprungskalkyl kan exempelvis se ut som i exemplet nedan.

Du tittar i det aktuella avtalet vilken ursprungsregel som finns för din vara (HS-nr). Ursprungsregeln styr sedan hur omfattande din kalkyl behöver vara. Ursprungsregeln kan ibland vara en värderegel, en gräns för hur mycket icke-ursprungsmaterial (i procent) den färdiga varan får innehålla. Andra gånger kan det handla om att varan ska ändra HS-nummer vid tillverkningen, så kallad nummerväxling. Därför räcker det ibland med en enklare kalkyl än den nedan.

Ofta kan du utgå från en materialspecifikation som du redan har för varan, och ta bort onödig information. 

Ursprungsintyg, exempel

Läs om bestämmelser och begrepp vid frihandel för att ta reda på vad som krävs för att din vara ska räknas som ursprungsvara.

Återförsäljare

Om ni inte själva har tillverkat varan inom företaget måste du ha ett intyg från din leverantör, en så kallad leverantörsdeklaration, som visar att varan uppfyller ursprungsreglerna innan du kan upprätta deklarationer om ursprung. Läs under avdelning C i ansökningsblanketten vilka handlingar du ska bifoga för att visa att du kan intyga ursprung för dina exportvaror.

Läs om bestämmelser och begrepp vid frihandel för att ta reda på vad som krävs för att din vara ska räknas som ursprungsvara. 

Uppdaterad: 2017-09-19Captcha * (obligatorisk)