Tullverket

Framtida tullhantering

Uppdatering av systemet för transiteringar, NCTS fas 5

Systemet för transiteringar håller på att uppdateras. Dagens tullhantering vid transiteringar behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav. I Sverige produktionssätts NCTS fas 5 den 28 januari, 2024. Från den dagen måste alla nya transiteringar startas upp i NCTS fas 5.

NCTS fas 5 produktionssätts i Sverige den 28 januari, 2024. Det är också den dag då alla nya transiteringar måste startas upp i NCTS fas 5. Det innebär att berörda aktörer måste förbereda sig så att de har möjlighet att gå i produktion med NCTS fas 5‑systemet och hantera nya transiteringar där från och med den 28 januari, 2024.

När Sverige går över till NCTS fas 5 så blir det med fas 5 med övergångsregler. Övergångsreglerna möjliggör att länder i olika faser kan kommunicera med varandra. Tidigare fanns en övergångsperiod fram till 30 november 2023 då alla medlemsstater skulle gå över till fas 5. Eftersom alla inte är klara kommer en period av fas 5 med övergångsregler att gälla tills alla länder är klara och inget land är längre i fas 4, tidigast den 2 december 2024.

Tullverket öppnar innan dess upp NCTS fas 5 för test och validering för systemleverantörer. Testmiljön införs stegvis med tre iterationer och möjliggör en agil introduktion av NCTS fas 5.

 • 1 oktober 2022 – Valideringstjänst
 • 1 december 2022 – Begränsad företagstestmiljö
 • 1 mars 2023 – Företagstestmiljö

Förändringar jämfört med dagens hantering

Det uppdaterade systemet NCTS fas 5 påminner mycket om dagens system, men det finns några områden som skiljer. Exempelvis kommer uppgiftslämningen att se annorlunda ut. Strukturen är uppbyggd i flera nivåer, fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter är uppdelade på flera dataelement.

Deklarationshandledning

Titta i deklarationshandledningen för transiteringsdeklarationer i NCTS fas 5

Processen vid transitering

Transitering är ett tullförfarande som underlättar transporten av varor över gränser och genom områden utan att betala tullar och skatter. Du får transitera alla varor som det är tillåtet att föra in i eller ut ur Sverige och EU.

Du som anmäler en vara till transitering ansvarar för att transiteringen genomförs och slutförs på rätt sätt, samt att uppgifterna du lämnar är korrekta. De transiterade varorna ska vara oförändrade och de ska visas upp för tullen på bestämmelseorten inom den tid som vi har bestämt. Du ansvarar också för att förseglingarna inte bryts och att en eventuell bestämd färdväg följs.

När du transiterar en vara registrerar du dina uppgifter i Tullverkets transiteringssystem NCTS, New Computerised Transit System. För att få lämna dina transiteringsdeklarationer elektroniskt via NCTS behöver du en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Läs mer om processen:

När du lämnar en transiteringsdeklaration i förväg enligt ett förenklat förfarande

Vid transiteringsdeklaration enligt ett förenklat förfarande

När du lämnar en transiteringsdeklaration i förväg enligt normalförfarandet

Vid transiteringsdeklaration enligt normalförfarandet

Om det inträffar en incident under transporten

Godkänd avsändare och godkänd mottagare

Som godkänd avsändare eller godkänd mottagare har du möjlighet att starta upp eller slutföra en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. Du behöver i så fall ha ett tillstånd. Det finns olika typer av tillstånd som kan vara aktuella, beroende på vad du har för behov.

Godkänd avsändare för unionstransitering

En godkänd avsändare för unionstransitering kan starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd avsändare behöver du ha ett tillstånd. Detta tillstånd kan även vara tillämpligt för gemensam transitering.

Läs mer om status som godkänd avsändare för unionstransitering.

Godkänd mottagare för unionstransitering

En godkänd mottagare för unionstransitering kan ta emot och slutföra en transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att bli godkänd mottagare behöver du ett tillstånd. Detta tillstånd kan även vara tillämpligt för gemensam transitering.

Läs mer om status som godkänd mottagare för unionstransitering.

Godkänd mottagare för TIR-transitering

En godkänd mottagare för TIR-transitering kan ta emot en TIR-transitering på en godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition. För att slutföra TIR-transiteringen måste dock TIR-carneten uppvisas fysiskt. För att vara godkänd mottagare behöver du ha ett tillstånd.

Läs mer om status som godkänd mottagare för TIR-transitering.

Järnvägstransport

För järnväg är huvudalternativet att varor som ankommer på järnväg bör transiteras. Ankomstanmälan sker på en plats i enlighet med reglerna om förfarandet för transitering, vanligen vid destinationstullkontoret eller hos en godkänd mottagare.

Läs mer om förändringarna inom järnvägstransport.

Tekniska specifikationer

Det uppdaterade systemstödet kommer att innebära att du och ditt företag behöver investera i ett nytt eller uppdaterat systemstöd.

Tekniska specifikationer, DDNTA, NCTS fas 5

Valideringstjänst

En valideringstjänst för NCTS fas 5 öppnade den 1 oktober 2022. Valideringstjänsten är en webbaserad självbetjäningstjänst som innebär att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar för uppgiftslämning kan ladda upp sina XML-meddelanden för test.

 • Valideringstjänsten gör det möjligt att säkerställa
  • att övergången till företagstestmiljön blir så problemfri som möjligt
  • syntaktiskt korrekta XML för NCTS fas 5 i ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen.

 • Funktionell omfattning:
  • schemavalidering för kuvert och NCTS-meddelanden
  • signaturvalidering
  • alla aktuella XML-meddelanden för NCTS fas 5 som företagen kan skicka till Tullverket.

Gå till valideringstjänsten.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: NCTS fas 5 produktionssätts den 28 januari 2024

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)