Tullverket

Import av punktskattevaror via EMCS i det gamla importsystemet

Excise Movement Control System, EMCS är ett system för enklare och mer enhetlig punktskattekontroll inom EU.

Den här sidan handlar om hur du deklarerar punktskattevaror via EMCS om du lämnar tulldeklarationen enligt den äldre lagstiftningen.

Om du har gått över till att deklarera i det nya importsystemet hittar du motsvarande information på sidan Import av punktskattevaror via EMCS i det nya importsystemet.

Observera att du som använder standardtulldeklaration inte längre kan deklarera enligt den äldre lagstiftningen.

En registrerad avsändare måste utfärda ett e-AD i EMCS för att flyttningar ska få göras under skatteuppskov från en importplats till ett skatteupplag. Skatteuppskov innebär att punktskatten ska betalas till Skatteverket.

Det elektroniska administrativa dokument, e-AD i EMCS, ska användas vid import och vid helt nationella flyttningar av alkoholvaror och av vissa tobaks- och energiprodukter. För att kunna utfärda ett e-AD i EMCS måste du vara godkänd av Skatteverket som registrerad avsändare samt ha ställt en flyttningssäkerhet till Skatteverket.

Om du inte utfärdar ett e-AD i EMCS eller om du inte har ställt en flyttningssäkerhet sker flyttningen inte under skatteuppskov. Då ska punktskatten betalas till Tullverket.

Du behöver tull-id för att kunna upprätta e-AD i EMCS

Innan sändningen anmäls till övergång till fri omsättning och innan varorna flyttas under skatteuppskov ska du upprätta e-AD i EMCS. För att du ska kunna göra det krävs att du anger tull-id i e-AD:et.

Detta tull-id måste du få fram på ett sådant sätt att varorna inte övergår till fri omsättning. Detta därför att det krävs att ARC-numret (=det nummer som e-AD:et tilldelas) anges i importdeklarationen innan sändningen övergår till fri omsättning. Genom detta framgår att den registrerade avsändaren tar på sig ansvaret för förflyttningen av varorna från platsen för import till skatteupplaget.

Du kan använda en förenklad deklaration för att få fram ett tull-id utan att varorna övergår till fri omsättning. Lokalt klareringsförfarande kan inte användas eftersom ALI inte går att skicka in med angivande av ARC-numret.

För EDI-system som kan tilldela importdeklarationen tull-id utan att den skickas till Tullverket behöver det elektroniska meddelandet HNU inte användas. För övriga EDI-ärenden och för Tid-ärenden ska det elektroniska meddelandet HNU användas. När du har ditt tull-id ska du upprätta en e-AD i EMCS. När e-AD upprättas tilldelas transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som är 21 tecken lång. En varupost i e-AD ska motsvara en varupost i importdeklarationen. Det är också möjligt att utfärda ett separat e-AD för varje varupost i importdeklarationen.

När e-AD har upprättats i EMCS ska ARC-numret anges i importdeklarationen

När e-AD har upprättats ska du komplettera importdeklarationen med ARC-numret. För EDI-ärenden, andra än de där EDI-systemet har tilldelat ärendet ett tull-id, gör du detta genom att använda meddelande HRT. För Tid-ärenden går du in på ditt påbörjade och sparade ärende.

I fältet ”Tidigare handlingar” i importdeklarationen anges enligt följande exempel: ”Z-AAD-24SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001”.

  • Z står för tidigare handling och anges i delfältet ”Tidigare handling, kategori”.
  • AAD är dokumentkoden som står för e-AD och anges i delfältet ”Tidigare handlingar, Typ”.
  • 24SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001, det 21 tecken långa identitetsnumret, ARC, plus varupostnummer i e-AD. 24SE är årtalet plus nationalitetsbeteckningen. Som avslutning kommer varupostnumret med tre siffror, varupost 1 har nummer 001. Uppgiften anges i delfältet ”Tidigare handlingar, identitet”.

Varorna måste ha övergått till fri omsättning för kunna flyttas under skatteuppskov

När importdeklarationen har kompletterats med ARC-numret kan klarering begäras antingen digitalt eller hos en klareringsexpedition.

Så klarerar du ett ärende digitalt

Om du för EDI-ärenden har använt dig av meddelandet HNU begär du klarering genom att använda HBK. För EDI-ärenden med system som kan tilldela importdeklarationen tull-id utan att den skickas till Tullverket, begärs klarering genom meddelande HNK.

För Tid-ärenden begärs digital klarering genom att använda tjänsten Begäran om klarering.

Gå till tjänsten Begäran om klarering.

Först när importdeklarationen har skickats in och varorna har övergått till fri omsättning kan varorna flyttas under skatteuppskov från importplatsen.

Skatteverkets information om punktskatt

Skatteverkets webbsidor för punktskatt

EMCS vid import

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om standardtulldeklarationer har tagits bort eftersom dessa inte längre kan deklareras enligt den äldre lagstiftningen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)