Tullverket

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det gamla importsystemet

Den 1 juli 2021 infördes möjligheten för e-handelsplattformar att debitera moms av sin kund vid köpet.

Observera att den här sidan handlar om hur du deklarerar en momsbefriad import om du lämnar deklarationen enligt den äldre lagstiftningen.

Om du har gått över till att deklarera i det nya importsystemet hittar du motsvarande information på sidan Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet.

Observera att du som använder standardtulldeklaration inte längre kan deklarera enligt den äldre lagstiftningen.

E-handelsplattformar kan debitera moms av sin kund vid köpet

Sedan den 1 juli 2021 kan e-handelsplattformar debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. Det innebär att importdeklarationen för normalförfarande (IMDS/IMDP) i det nya importsystemet har anpassats för deklarationer där det finns en registrerad e handelsplattform (IOSS).

C07, F48 och FR5

Deklareras ett IOSS-registreringsnummer ska C07 deklareras i d.e 11 10 000 000 Ytterligare förfarande och sändningens inköpsvärde ska vara maximalt 1 800 SEK (motsvarar 150 euro). Dessutom ska F48 anges i detta dataelement.

I dataelement 13 16 031 000 ska FR5 deklareras med aktuellt IOSS-registreringsnummer. För vidare information se deklarationshandledningen.

När e-handelsplattformen har debiterat momsen vid inköpstillfället

Några avgifter ska normalt inte deklareras när en registrerad e-handelsplattform har debiterat momsen vid inköpstillfället. I fältet Avgiftsberäkningar anges koden 1MT. I fältet Beskattningsgrund anges den kostnad som kunden har betalat (varans värde exklusive frakt och försäkring om det går att särskilja).

Deklarera eventuell nationell punktskatt

Om det framgår av tulltaxan att en vara är belagd med en nationell punktskatt, till exempel kemikalieskatt, ska den deklareras i de fall inte kraven för undantag är uppfyllda enligt den aktuella punktskattelagen.

Även moms ska betalas till Tullverket på denna nationella avgift. Denna moms ska deklareras med koden B00 i samma varupost. om deklaranten inte är registrerad för mervärdesskatt hos Skatteverket.

Om du inte vill behålla varan

Om du inte vill behålla varan bör det framgå av betalnings- och köpevillkoren vilken möjlighet du har att få tillbaka moms som har betalats via en e-handelsplattform som har IOSS-registrering. Om säljaren vill ha tillbaka varan måste en exportdeklaration lämnas till Tullverket. Det är sedan säljaren som återbetalar momsen.

Läs EU-kommissionens vägledningsdokument för mer information om import och export av lågvärdeförsändelser samt mervärdesskatt på e-handelspaket.

Import och export av försändelser av lågt värde, paketet om mervärdesskatt på e-handel – European Commission 

Hur ser en IOSS-registrering ut?

Läs mer om IOSS-registrering under rubriken "Ansökan om att använda importordningen" på Skatteverkets webbplats.

Ta hjälp av deklarationshandledningar

Läs i deklarationshandledningarna för import för att få hjälp med hur du ska fylla i din deklaration.

Deklarationshandledningar vid import


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)