Tullverket

Ogiltigförklarande av en exportdeklaration

I vissa fall behöver du ansöka om ett ogiltigförklarande av exportdeklarationen eller deklarationen om återexport. Hur du gör beror på om varan är frigjord eller inte.

Du behöver ansöka om ett ogiltigförklarande av en exportdeklaration eller en deklaration om återexport om

  • du har deklarerat dina varor till fel tullförfarande
  • de varor du deklarerat inte har lämnat EU eller
  • du har skickat in en deklaration av misstag.

Hur du gör beror på om varan är frigjord eller inte.

Om varan inte är frigjord

Har du anmält en vara till fel tullförfarande ska du komma ihåg att skicka en ny tulldeklaration.

Om det nya tullförfarandet kräver ett tillstånd som du inte har, behöver du även ansöka om tillstånd till det nya tullförfarandet.

För fler villkor om ogiltigförklarande innan frigörande se artikel 174 i tullkodexen.

Om varan är frigjord

I följande fall ska du ansöka om ogiltigförklarande av en exportdeklaration:

  • Du har deklarerat varor som har frigjorts till export, återexport eller passiv förädling men varorna har inte lämnat unionens tullområde.
  • Varor har felaktigt deklarerats i mer än en tulldeklaration (dubbletter).

Du behöver alltid ange orsaken till att du ansöker om ett ogiltigförklarande.
Ansök om ogiltigförklarande av deklaration i tjänsten Ändra deklarationsuppgifter export.

För fler villkor om ogiltigförklarande efter frigörande se artikel 148 i kompletteringsförordningen.

Gå till e-tjänsten deklarationsuppgifter export

Behöver du ändra en felaktig uppgift i deklarationen?

Om du behöver ändra en felaktig uppgift i en deklaration ska du inte ansöka om att ogiltigförklara hela deklarationen utan istället ansöka om ändring av deklarationen.

Läs mer om hur du gör en ändring i en tulldeklaration.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)