Tullverket

Elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i en hamn eller på en flygplats

Under vissa förutsättningar kan du själv generera ett bevis om klarering elektroniskt. Klareringsbeviset skickas elektroniskt till en vald mottagare, exempelvis en utskeppningshamn.

Har du export direkt från Sverige till ett land utanför EU, det vill säga att utfartstullkontoret är i Sverige, kan du under vissa förutsättningar göra så att ett elektroniskt bevis om att dina varor är klarerade genereras till en vald mottagare. Klareringsbeviset ersätter utskrift av exportföljedokumentet EAD.

Det finns två olika elektroniska meddelanden som kan generera elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i en hamn eller flygplats eller på en samlastningsplats:

  • UGE – meddelande för standardtulldeklaration för export med samtidig anmälan av varorna
  • ALE – meddelande för anmälan till Tullverket om tulldeklaration genom registrering i bokföringen eller för förenklad deklaration vid export.

Exportdeklaration eller anmälan med lastplatskod

För att det ska gå ut ett klareringsbevis till mottagaren ska du ange en giltig treställig lastplatskod i det elektroniska meddelandet. Utöver detta ska normalt information om bokningsnummer och containernummer eller motsvarande anges.

När du skickar något av meddelandena UGE eller ALE med en giltig lastplatskod innebär det att informationen från din klarerade exportdeklaration skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn, som är innehavare av den angivna lastplatsen.

Det finns två olika typer av klareringsbevis. Vilket som genereras beror på vilket elektroniskt meddelande du har använt. Meddelandet UGE genererar ZKB och meddelandet ALE genererar ZKL.

Förutsättningar för mottagare av ZKB och ZKL

För att ta emot meddelandena ZKB och ZKL krävs tillstånd att ta emot klareringsbevis export, TVEKB.

Läs om tillstånd att ta emot klareringsbevis export, TVEKB.

Förteckning över mottagare

Här hittar du en förteckning över de mottagare som har tillstånd att ta emot elektroniskt klareringsbevis för export. Du kan också se vilka lastplatskoder du ska ange för respektive mottagare. Kontakta mottagaren innan du börjar skicka.

MottagareLastplatskod

APM Terminal AB, org nr 556785-6306

VR 1. Tar emot ZKB och ZKL.

Cargo Center AB , org.nr. 556030-6374 

SR 3. Tar emot ZKB och ZKL.

C Land Logistics AB, org. nr 556859-9202

VR 3. Tar emot ZKB.

Collicare Logistics AB , org nr 556741-5756

SR 6. Tar emot ZKB och ZKL.

Copenhagen Malmö Port AB, org nr 556027-4077

VR 7. Tar emot ZKB och ZKL.

DFDS Logistics Contracts AB, org nr 556993-2188

SR9. Tar emot ZKB och ZKL.

Gothenburg Ro/Ro Terminal AB, org nr 556785-6314

SR 8. Tar emot ZKB och ZKL.

Hallands Hamnar AB, org nr 556908-4204

SR 5. Tar emot ZKB och ZKL. 

Hallands Hamnar AB, org nr 556908-4204

VR 4. Tar emot ZKB och ZKL. 

Helsingborgs Hamn AB, org nr 556024-0979

SR 1. Tar emot ZKB och ZKL.

Hutchison Ports Sweden AB, org nr 556773-2291

OR 1. Tar emot ZKB och ZKL.

Norrköpings Hamn & Stuveri AB, org nr 556007-2679

VR 9. Tar emot ZKB och ZKL.

SAS Ground Handling Sweden AB, org nr 556934-7924

SR 7. Tar emot ZKB och ZKL.

Stockholms Hamn AB, org nr 556008-1647

VR 8. Tar emot ZKB och ZKL.

Södertälje Hamn AB, org nr 556063-5145

VR 5. Tar emot ZKB och ZKL.

TullSAM AB, org nr 559022-1403

SR 4. Tar emot ZKB.

Uddevalla Hamnterminal AB, org nr 556064-2745

VR 2. Tar emot ZKB.

Wallhamn AB, org nr 556669-2009

VR 6. Tar emot ZKB och ZKL.


Uppdaterad: 2020-04-28


4000