Tullverket

Alkohol

Om du som företagare vill importera vin eller andra alkoholdrycker till Sverige berörs du av lagstiftningen på många områden. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs.

Ansvariga myndigheter

Vid import av alkoholhaltiga drycker kommer du i kontakt med följande myndigheter.

  • För att enligt alkohollagen få föra in alkoholdrycker i Sverige måste du först och främst vara godkänd antingen som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om alkoholskatt. Du ansöker om att få bli detta hos Skatteverket. Kontakta Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret på telefon 0771-567 567 om du vill ha mer information eller gå in på Skatteverkets webbplats. Det är också till Skatteverket du redovisar importmoms om du är momsregistrerad.
  • Vid import från ett land utanför EU ska du betala eventuell tull till Tullverket vid importtillfället. Är du inte momsregistrerad gäller det även momsen.
  • Livsmedelsverket ansvarar för EU-lagstiftningen på vinområdet, exempelvis följedokument vid import och frågor om märkning i detaljhandeln.

Läs om hur du blir godkänd upplagshavare eller registrerad varumottagare hos Skatteverket.

Läs mer om lagstiftningen hos Livsmedelsverket.

Alkoholskatt och moms

Oavsett om du för in alkoholen från annat EU-land eller importerar den från ett land utanför EU omfattas varorna av alkoholskatt. En godkänd upplagshavare som importerar alkoholskattepliktiga varor ska ta upp varorna till beskattning i en särskild punkskattedeklaration som lämnas in till Skatteverket. Du som är registrerad varumottagare ska också ta upp varorna till beskattning i en särskild punktskattedeklaration till Skatteverket om varorna har förts in från annat EU-land. Om du har importerat varorna från ett land utanför EU kan du betala alkoholskatten till Tullverket eller redovisa den i din punktskattedeklaration till Skatteverket om varorna importeras under skatteuppskov. För skatteuppskov krävs att varorna registreras i EMCS. I samband med registreringen erhålls ett ARC-nummer som ska anges i importdeklarationen.

Import av punktskattevaror via EMCS

Läs om skattesatser på alkohol och hur alkoholskatten ska redovisas och betalas hos Skatteverket.

Alkoholskatten räknas på följande sätt:

  • Öl = skattesatsen/liter och volymprocent.
  • Vin = skattesatsen/liter
  • Sprit = skattesatsen/liter ren alkohol

Moms på importen redovisar du till Skatteverket i din momsdeklaration. Är du inte momsregistrerad betalar du i stället importmomsen till Tullverket om varorna kommer från ett land utanför EU. Momsen på alkoholhaltiga drycker är 25%.

Transport av obeskattade varor inom EU

När obeskattade skattepliktiga varor transporteras mellan Sverige och andra EU-länder eller exporteras från Sverige ska de åtföljas av ett elektroniskt administrativt dokument. Både avsändare och mottagare måste vara anslutna till EMCS (Excise Movement and Control System). Syftet med EMCS är både att underlätta handeln mellan aktörerna och minska risken för skattebortfall. Aktörerna kan följa transporten av de obeskattade varorna tills de når mottagaren.

Läs mer om EMCS hos Skatteverket.

Tull vid import från ett land utanför EU

Om du importerar varorna från ett land utanför EU ska du betala eventuell tull till Tullverket vid importen beroende på om din vara är belagd med tull. Tullavgiften får du fram genom att klassificera varan i Tulltaxan. Alkoholskatten beror på varans alkoholhalt och tas ut i kronor per liter.

Om landet du importerar från, har frihandelsavtal med EU, kan tullsatsen bli helt eller delvis nedsatt – om du till exempel har ett ursprungsintyg.

Läs mer om intyg för förmånsbehandling vid import.

Det finns också "först till kvarn kvoter" från vissa länder vid import av vin. En tullkvot innebär att en bestämd kvantitet av vissa viner kan importeras till EU, inte bara till Sverige, mot en lägre tull.

Man kan inte söka tilldelning av en sådan kvot i förväg utan endast i direkt samband med förtullningen. Det är Tullverket som hanterar tullkvoterna och vill du veta vilken mängd som finns kvar på en speciell tullkvot får du gå in i Tulltaxan. Vid varukoden står då ett kvotnummer på sex siffror som börjar på 09, i kolumnen för avgiftssatser. Klickar du på kvotnumret kommer du in i kvotsystemet och kan se aktuell information för kvoten. Vet du kvotnumret kan du gå direkt in i söksystemet för tullkvoter för att få den informationen.

Ett företag kan inte ta emot alkohol som gåva.

Hitta varukoden i Tulltaxan

Kvota, söksystem för tullkvoter

Klassificering av vin och andra alkoholhaltiga drycker

Precis som vid all import från länder utanför EU måste du klassificera varan du ska importera. Det är den 10-siffriga varukoden som avgör vilka avgifter du ska betala. Varukoden får du fram i Tulltaxan.

Under HS-nummer (de fyra första siffrorna i varukoden) 2203 hittar du öl

Under HS-nummer 2204 hittar du de flesta vinsorter.

Under HS-nummer 2208 hittar du spritdrycker som konjak, whisky och liknande drycker.

För att komma fram till den 10-siffriga varukoden måste du bland annat veta storlek på flaska/kärl, volymprocent och tillverkningsmetod.

Vid import av vin behöver du visa upp ett följedokument, ett så kallat VI 1-dokument. Det är ett dokument som omfattar både intyg om ursprung och analysrapport och ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land som produkten kommer ifrån. VI 1-dokumentet ska följa med transporten i två exemplar, varav ett i original samt en kopia, och du visar upp det för Tullverket vid importtillfället.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)