Tullverket

Utrotningshotade djur och växter

Det finns olika restriktioner som förbud och krav på tillstånd eller intyg för att föra utrotningshotade djur och växter över Sveriges gränser. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas Cites och är en internationell konvention om handel med utrotningshotade djur och växter.

Sverige och EU har egna regler som är ännu strängare än Cites-konventionen. Straffet för den som bryter mot Sveriges och EU:s regler är böter eller fängelse.

Cites-konventionen

EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter

Skaffa tillstånd

Du som ändå vill föra utrotningshotade djur eller växter till eller från Sverige kan i förväg ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Tillståndet ska du visa upp när du passerar gränsen.

Du som inte kan visa upp något tillstånd får din vara beslagtagen eller placerad på ett lager, och får ansöka om tillstånd i efterhand.

Hotade djur och produkter av hotade djur – Jordbruksverket

Hotade växter och produkter av hotade växter – Jordbruksverket

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)