Tullverket

När det har blivit fel i tullräkningen

Om du anser att något belopp i tullräkningen är felaktigt kan du begära att Tullverket ändrar sitt beslut om tull och andra skatter och avgifter.

Det finns olika tidsfrister för att ändra ett beslut. Kontakta Tullverket för att ta reda på vilken tidsfrist som gäller just ditt ärende.

Betala ändå

Tänk på att du måste betala din tullräkning även om du begär ändring. Om din begäran leder till att Tullverket ändrar sitt beslut får du tillbaka det inbetalade beloppet med ränta.

Tänk också på att Tullverket inte betalar tillbaka belopp som du får göra avdrag för när du redovisar skatt enligt mervärdesskattelagen. Vi betalar inte heller tillbaka belopp som kan räknas av enligt avräkningslagen (1986:468).

Ändra Tullverkets beslut.

Kreditpost för pengar tillbaka

När Tullverket ska betala tillbaka pengar till dig ser du det i form av en kreditpost på tullräkningen.

När Tullverket registrerar ett kreditbelopp på dig används det

  1. i första hand till att betala eventuella förfallna skulder till Tullverket
  2. i andra hand till att betala eventuella skatteskulder hos Kronofogdemyndigheten
  3. i tredje hand för att minska din kommande tullräkning.

Om du inte har någon tullräkning betalar Tullverket ut kreditbeloppet direkt till dig.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)