Tullverket

Reservrutiner för ALE- och ALI-meddelanden via EDI

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och inte kan skicka in ALE-meddelanden eller ALI-meddelande till Tullverket via EDI.

Samma reservrutiner gäller för både import och export.

Gör en manuell anmälan

Skicka in en generell anmälan om att ni har driftstörningar på ditt företag och att du vill kunna frigöra gods under tiden som stoppet varar. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  1. ditt företags namn
  2. ditt företags Eori-nummer
  3. anledningen till driftsstoppet och om det ligger i företagets system eller i kommunikationen mellan ditt företag och Tullverkets mottagningsfunktion
  4. hur lång tid stoppet beräknas vara.

Mejla anmälan till eh.aviimex.reservrutiner@tullverket.se och meddela klareringsexpeditionen via telefon 08-456 65 60 att ni åberopar reservrutinen.

Du får sedan ett frigörandebeslut via e-post. Beslutet gäller för alla de sändningar som du annars skulle ha aviserat under den tid som driftstörningen varar. 

När du tillämpar den här reservrutinen kan du inte göra någon efterhandsregistrering av ALE- eller ALI-meddelanden, utan lämnar enbart kompletterande deklaration enligt nedan.

Kompletterande tulldeklarationen

I den kompletterande tulldeklarationen behöver du hänvisa till minst en registrering i bokföringen avseende ALI eller ALE och EUEIR. Alternativt minst en unik referens för sändningen avseende ALE -EUSDE enligt tulldeklarationshandledning för TQN respektive UFF.

I de fall den kompletterande tulldeklarationen inte föregåtts av en ALE anges referens till registrering i bokföringen alternativt unik referens. Referensen anges med ett datum med formatet CCYYMMDD och en referens bestående av en eller flera siffror och/eller bokstäver, exempel CCYYMMDD-123456. 

Vid export

Du kan inte heller skriva ut några exportföljedokument. Använd istället något av följande dokument:

  1. en utskrift av en registrering i deklarantens bokföring alternativt uppgifterna för en förenklad deklaration export
  2. ett dokument enligt rutinerna och anvisningarna i övergångsförordningen. Det kan vara något av följande:
    - ett enhetsdokument (ED) som du kompletterar med ett dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD) som motsvarar förlagan i bilaga J1 samt en varupostförteckning för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSLol) som motsvarar förlagan i J2
    - ett enhetsdokument för export och säkerhetsuppgifter (ESS) som motsvarar förlagan i bilaga I1 och en varupostförteckning för säkerhets- och skyddsuppgifter (ESSLol) som motsvarar förlagan i bilaga I2.

Anmäl när driften är igång igen

Kom ihåg att anmäla när den normala driften är igång igen. Mejla anmälan till eh.aviimex.reservrutiner@tullverket.se.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)