Tullverket

Framtida tullhantering

Standardtulldeklaration för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU lagstiftningen.

Möjligheten att lämna tulldeklarationer för särskilda förfaranden produktionssätts i februari 2023. Då kommer du också att kunna lämna standardtulldeklarationer från särskilda skatteområden. Från och med den 1 juli 2023 ska deklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden lämnas i det nya systemet.

När importsystemet för standardtulldeklaration är fullt utbyggt kan du lämna en standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning, särskilda förfaranden och från särskilda skatteområden. De särskilda förfaranden du kan lämna deklarationer för i det nya importsystemet är aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning. Har du inte tillstånd i förväg till ett särskilt förfarande kan du oftast ansöka direkt i tulldeklarationen

Läs mer om processen vid standardtulldeklaration för särskilda förfaranden.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om standardtulldeklaration för fri omsättning har flyttats från Framtida tullhantering eftersom det är infört sedan den 15 mars 2022.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000