Tullverket

Framtida tullhantering

Tulldeklarationer vid import

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand.

Förenklad deklaration

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan den 2 september 2024 med en införandeperiod fram till den 27 september 2024.

I den förenklade deklarationen lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande deklaration.

Läs mer om förenklad deklaration.

Registrering i deklarantens bokföring (Eidr)

Produktionssättning av registrering i deklarantens bokföring sker den 1 november 2024 med en införandeperiod fram till 31 december 2024. Vid registrering i deklarantens bokföring lämnar du motsvarande uppgifter som i en förenklad deklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande deklaration.

Läs mer om registrering i deklarantens bokföring.

Centraliserad klarering import

Produktionssättning av centraliserad klarering import är planerad till den 2 juni 2025. Centraliserad klarering innebär att ditt företag kan skicka importdeklarationer till en enda medlemsstat, oavsett var i EU varorna finns fysiskt när de anmäls för import.

Läs mer om centraliserad klarering import.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)