Tullverket

Anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

Sedan den 1 januari 2024 lämnas en digital anmälan av varans ankomst för flygförsändelser, och senast den 1 oktober ska en anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer via järnväg från Norge där en tulldeklaration i förväg har lämnats.

En digital anmälan av varors ankomst lämnas för flygförsändelser som

  • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU med varor som lossas i Sverige
  • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ha ankommit till ett annat EU-land där varorna inte har omlastats eller avlastats.

Den 1 oktober produktionssätts deklarationen för tillfällig lagring för flygförsändelser. Senast den 1 januari 2025 ska deklarationerna lämnas i det nya systemet.

När det gäller varor som ankommer via järnväg från Norge kan importören lämna en tulldeklaration i förväg. Tulldeklarationen i förväg utgör en deklaration för tillfällig lagring. Transportören ska lämna en digital anmälan av varors ankomst när godset befinner sig på den anvisade platsen.

Processbeskrivningar, deklarationshandledning och tekniska specifikationer

Processen för deklaration för tillfällig lagring i förväg för flygförsändelser

Processen för deklaration för tillfällig lagring vid ankomst för flygförsändelser

Processen för tillståndshavaren för tillfällig lagring

Deklarationshandledning för anmälan av varors ankomst

Tekniska specifikationer för anmälan av varors ankomst, SCTS-AOG


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Senast den 1 oktober 2024 ska en anmälan om varors ankomst lämnas för varor som ankommer via järnväg från Norge där en tulldeklaration i förväg har lämnats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)