Tullverket

Anmälan av varors ankomst för flygförsändelser

Senast den 1 januari 2024 ska en digital anmälan av varans ankomst lämnas för alla flygförsändelser.

Senast den 1 januari 2024 ska en digital anmälan av varans ankomst lämnas för alla flygförsändelser. En digital anmälan av varors ankomst med en referens till den summariska införseldeklarationen lämnas för varor som

  • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU med varor som lossas i Sverige
  • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ha ankommit till ett annat EU-land där varorna inte har omlastats eller avlastats.

En anmälan av varors ankomst ska lämnas för alla flygförsändelser som ankommer från ett land utanför EU. För flygförsändelser från Norge och Schweiz lämnas inga summariska införseldeklarationer, men en anmälan av varors ankomst måste ändå lämnas.

Processbeskrivning, deklarationshandledning och tekniska specifikationer

Läs mer om processen vid anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring.

Deklarationshandledning för anmälan av varors ankomst

Tekniska specifikationer för anmälan av varors ankomst, SCTS-AOG


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)