Tullverket

Trafiktillåtelse för transporter mellan Sverige och Norge

Ett beslut om undantag från rutt och tid, trafiktillåtelse, ger en transportör möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller förbi bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Du som importerar eller exporterar varor från eller till Norge behöver normalt anmäla varorna vid en bemannad klareringsexpedition. Det finns inte så många klareringsexpeditioner längs den norska gränsen vilket kan innebära långa transportsträckor för att tulldeklarera.

Med trafiktillåtelse (beslut om undantag från rutt och tid) kan du som transportör passera förbi en gränsövergång som inte har en öppen klareringsexpedition.

Se öppettider på svenska och norska klareringsexpeditioner.

Villkor

Villkoren för att få ett beslut om trafiktillåtelse är att du har regelbundna transporter som

 • framförs via en kortare transportsträcka som ger ekonomisk och miljömässig vinst
 • innehåller ensartat gods som inte förpackats som styckegods och som inte omfattas av importrestriktioner
 • där det utifrån nivån på tull, skatt och andra avgifter är motiverat att passagen inte sker via ett bemannat tullkontor
 • uppfyller exportvillkoren i exportlandet.

Förutom de gemensamma villkoren ska även respektive lands specifika krav vara uppfyllda.

För svensk räkning gäller följande:

 • Du som ansöker har ett giltigt Eori-nummer. Ansök om Eori-nummer här.
 • Importören eller ombudet behöver ha tillstånd till betalningsanstånd.
 • Företaget eller ombudet ska skicka in tulldeklarationerna digitalt.
 • Du ska i din ansökan ange
   • varukod för de varor du ska transportera
   • anledningen till ditt val av transportväg
   • benämning på den anvisade platsen vid gränsövergången. Se lista över anvisade platser.

 

Redan beviljade trafiktillstånd gäller tills de löper ut

 

Trafiktillåtelse med beslut om undantag från rutt och tid hette tidigare trafiktillstånd (landsvägstrafik mellan Sverige och Norge, med beslut om undantag från rutt och tid).

Om du har ett idag gällande trafiktillstånd så påverkas inte det, utan du kan använda det tills att det löper ut.


Ansök om trafiktillåtelse

Du kan ansöka om trafiktillåtelse för en period upp till ett år. Det är kostnadsfritt. Ansökan gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om trafiktillåtelse landsvägstrafik mellan Sverige och Norge. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till Tullverket.

I undantagsfall kan du även ansöka om ett muntligt beslut om trafiktillåtelse enligt ovanstående kriterier. För en sådan ansökan kontaktar du berörd klareringsexpedition direkt. Observera att muntligt beslut inte medges återkommande, utan då är du hänvisad till att ansöka i förväg för period upp till ett år.

Ladda ner ansökan om trafiktillåtelse, landsvägstrafik mellan Sverige och Norge, med beslut om undantag från rutt och tid. Pdf, 255.8 kB.

Den norska tullen utfärdar trafiktillåtelse för transporter till Norge och vi i svenska Tullverket utfärdar trafiktillstånd för transporter till Sverige. För information om norska tullens tillåtelse (transporttillatelse), kontakta Tollvesenets Infosenter på telefonnumer +47-22 86 03 12.

Avisering

Blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering ska fyllas i och skickas in till tv.trafiktillstand.imp@tullverket.se.

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering. Pdf, 160.5 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Trafiktillstånd har bytt namn till trafiktillåtelse. Villkoren har förändrats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)