Tullverket

Framtida tullhantering

Uppgiftslämning på olika nivåer

När Tullverket utvecklar nya system kopplade till den nya tullagstiftningen följer uppgiftslämningen helt nya strukturer där uppgifter lämnas på olika nivåer. Deklarationen för tillfällig lagring är en av de första som bygger på dessa strukturer.

Tullverket utvecklar efter hand nya it-system kopplade till den nya tullagstiftningen. All uppgiftslämning i de nya systemen bygger på en datamodell som tagits fram av Världstullorganisationen (WCO). Den är utformad enligt specifika strukturer. Enligt dessa strukturer anges uppgifterna på olika nivåer.

Tidigare struktur

Vi har tidigare vant oss vid att det finns en huvudnivå (deklaration) som har kunnat ha en eller flera varuposter kopplade till sig. Den strukturen finns fortfarande kvar i de system som ännu inte uppdaterats enligt den nya lagstiftningen, till exempel import- och exportsystemen i TDS.

Nya strukturer

I de nya strukturerna finns det i stället flera olika huvudnivåer och undernivåer kopplade till de olika huvudnivåerna.

De två olika strukturer som används bygger på uppgifterna i något av dessa dokument:

 • fakturan
 • transportdokumentet.

Struktur som bygger på fakturans uppgifter (Shipmentstrukturen)

Den struktur som bygger på fakturans uppgifter består av två huvudnivåer och varuposter kopplade till en av huvudnivåerna. Denna struktur kommer att användas för ett antal tulldeklarationer, till exempel för en tulldeklaration för övergång till fri omsättning. Strukturen bygger i huvudsak på uppgifter som framgår av en faktura och därför är hänvisning till ett fakturanummer en central uppgift i detta uppgiftslämnande.

Struktur som bygger på transportdokumentens uppgifter (Consignmentstrukturen)

Den struktur som bygger på transportdokumentets uppgifter består av tre huvudnivåer och undernivåer kopplade till två av huvudnivåerna. Denna struktur kommer att användas bland annat för en summarisk införseldeklaration och en deklaration för tillfällig lagring. Strukturen bygger i huvudsak på uppgifter som framgår av olika transportdokument, till exempel: 

 • ett transportdokument vid fartygstransport (till exempel en Master Bill of Lading)
 • en flygfraktsedel vid flygtransport (AWB)
 • en fraktsedel vid vägtransport.

På samma sätt som ett fakturanummer är en central uppgift i en tulldeklaration, så är hänvisning till ett transportdokumentnummer en lika central uppgift i en deklaration som ska anges enligt den struktur som bygger på transportdokumentens uppgifter.

Strukturen består av dessa nivåer

Tullverket har ännu inte landat i vad dessa nivåer ska kallas på svenska. Tills vidare benämns de därför på engelska.

 • Deklaration (huvudnivå)
  Dataelementen på deklarationsnivån ska innehålla övergripande information som gäller för hela deklarationen. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

 • Master consignment (huvudnivå)
  Dataelementen på Master consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per Master consignment. Beroende på vilken typ av transportdokument du refererar till kan du välja att deklarera en eller flera Master consignments. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

 • Master consignment item (undernivå)
  Det här är en undernivå till Master consignment-nivån. Dataelementen på Master consignment item-nivån ska innehålla information från de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell Master consignment. För tillfället är det frivilligt att deklarera på den här nivån.

 • House consignment (huvudnivå)
  Dataelementen på House consignment-nivån ska innehålla övergripande information som gäller för det transportdokument du refererar till på denna nivå. Det går bara att referera till ett transportdokument per House consignment. Beroende på vilken typ av transportdokument du refererar till kan du välja att deklarera en eller flera House consignments. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.

 • House consignment item (undernivå)
  Det här är en undernivå till House consignment-nivån. Dataelementen på House consignment item-nivån ska innehålla information som är mer detaljerad och som framgår av de olika positionerna i det transportdokument du refererat till i aktuell House consignment. På den här nivån ska du beskriva varan (varubeskrivning eller varukod) och ange kolliuppgifter. Du väljer själv om varje ”item” ska motsvara alla varor i en hel container eller om varje ”item” ska motsvara alla varor av en viss typ. Det är obligatoriskt att deklarera på den här nivån.
Diagram som visar de olika nivåerna i den struktur som bygger på transportdokumentets uppgifter


Deklaration för tillfällig lagring

Först ut i planeringen för den struktur som bygger på transportdokumentens uppgifter är en deklaration för tillfällig lagring.

De olika nivåerna för en deklaration för tillfällig lagring

Nedan följer en sammanställning över vilka uppgifter som ska eller kan anges på respektive nivå i deklarationen för tillfällig lagring.

En specifik uppgift kan anges på flera olika nivåer, t.ex. 2/1 Förenklad deklaration/Tidigare dokument som kan anges på fyra olika nivåer. Strukturen lämnar det relativt öppet hur man väljer att deklarera. Vissa fält ska anges på en viss nivå, i andra fält har du möjlighet att välja.

 

Uppgifter i en deklaration för tillfällig lagring kopplade till deklarationsnivån

 • 2/5 LRN
 • 3/18 Deklarantens identifieringsnummer
 • 3/20 Ombudets identifieringsnummer
 • 3/21 Kod för ombuds status

Uppgifter i en deklaration för tillfällig lagring kopplade till Master consignment-nivån

 • 2/1 Förenklad deklaration/Tidigare dokument
 • 2/3 Framlagda dokument (endast transportdokument)
 • 2/4 Referensnummer/UCR
 • 2/7 Identifiering av lager 
 • 3/37 Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan
 • 5/23 Varornas förvaringsplats
 • 7/9 Transportmedlets identitet vid ankomsten 
 • 7/10 Containernummer
 • 7/18 Förseglingsnummer

Uppgifter i en deklaration för tillfällig lagring kopplade till Master consignment item-nivån

 • 2/1 Förenklad deklaration/Tidigare dokument
 • 2/2 Ytterligare uppgifter
 • 2/3 Framlagda dokument
 • 2/4 Referensnummer/UCR
 • 3/37 Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan
 • 6/9 Kollislag
 • 6/10 Antal kollin
 • 6/11 Märken
 • 7/10 Containernummer
 • 7/18 Förseglingsnummer

Uppgifter i en deklaration för tillfällig lagring kopplade till House consignment-nivån

 • 2/1 Förenklad deklaration/Tidigare dokument
 • 2/3 Framlagda dokument (både transportdokument och annat dokument kan anges)
 • 2/4 Referensnummer/UCR
 • 3/37 Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan
 • 6/5 Bruttovikt
 • 7/10 Containernummer

Uppgifter i en deklaration för tillfällig lagring kopplade till House consignment item-nivån

 • 2/1 Förenklad deklaration/Tidigare dokument
 • 2/2 Ytterligare uppgifter
 • 2/3 Framlagda dokument
 • 2/4 Referensnummer/UCR
 • 3/37 Identifieringsnummer för ytterligare aktör i leveranskedjan
 • 6/5 Bruttovikt
 • 6/8 Varubeskrivning
 • 6/9 Kollislag
 • 6/10 Antal kollin
 • 6/11 Märken
 • 6/13 CUS-kod
 • 6/14 Varukod, KN-nummer
 • 7/10 Containernummer

Spårbarhet mellan deklarationer och anmälningar som anges enligt olika strukturer

I dataelement 2/1 Förenklad deklaration/Tidigare dokument kan man referera till en tidigare handling. Därmed kommer det att finnas en spårbarhet mellan de olika deklarationerna och anmälningarna i varuflödet. Tanken är att det ska gå att referera till specifika positioner, men det har ännu inte skapats fullgod funktionalitet för de fall man önskar referera till en specifik position enligt den struktur som bygger på transportdokumentens uppgifter. Inledningsvis är det därför till exempel tillräckligt att referera till ett MRN-nummer för en deklaration för tillfällig lagring utan att peka ut en specifik position.

Även den nya lagstiftningen måste anpassas till de nya strukturerna. Bilaga B i kompletteringsförordningen består av ett antal kolumner som var och en beskriver en specifik informationsmängd som ska användas för respektive deklaration eller anmälan. Uppgifterna ska anges antingen på Y- eller X-nivå där Y är en huvudnivå och X en undernivå. Det finns alltså inget i lagstiftningen som beskriver flera huvudnivåer.

I syfte att anpassa bilaga B till WCO:s datamodell har EU-kommissionen tagit fram en egen datamodell, EUCDM. Det är denna datamodell medlemsstaterna måste förhålla sig till i arbetet med att ta fram nya it-system.

Uppdaterad: 2018-10-16Captcha * (obligatorisk)