Tullverket

Framtida tullhantering och brexit

Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske digitalt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullmyndigheter i EU. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Förändringarna kommer att ske stegvis med ambitionen att allt ska vara klart senast vid utgången av år 2025. Här kan du följa arbetet på vägen dit.

Aktuellt

 • 2020-01-15

  Rapporter från bokföringen för anläggning för tillfällig lagring

  Du som driver en anläggning för tillfällig lagring ska kunna styrka din bokföring när Tullverket begär det. Du ska kunna ta fram uppgifter ur bokföringen och visa upp dessa för Tullverket. Vilka uppgifter Tullverket begär beror på vad vi vill kontrollera.

 • 2019-10-31

  Risken för en hård brexit är inte över

  Enligt planen skulle Storbritannien lämna EU ikväll. Storbritannien begärde en förlängning fram till den 31 januari 2020 som EU har accepterat. Om Storbritannien och EU-parlamentet godkänner utträdesavtalet som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram kan Storbritannien lämna EU tidigare. Risken för en hård brexit den 31 januari 2020 kvarstår så länge Storbritannien och EU-parlamentet inte har godkänt utträdesavtalet.

 • 2019-09-04

  Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner

  Från och med den 1 september går det inte att använda andra tilläggssiffror än 00 till Eori-nummer. Detta gäller alla typer av deklarationer.

Uppdaterad: 2020-01-08


4000