Tullverket

Framtida tullhantering och brexit

Vägen fram till helt digitalt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske elektroniskt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullmyndigheter i EU. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Förändringarna kommer att ske stegvis med ambitionen att allt ska vara klart senast vid utgången av år 2025. Här kan du följa arbetet på vägen dit.

Aktuellt

 • 2019-04-11

  Brexit skjuts fram

  EU har beslutat att ge Storbritannien ytterligare sex månaders tidsfrist för ett ordnat utträde. Den nya tidpunkten för brexit är den 31 oktober. Om man kommer överens om ett avtal kan britterna lämna EU tidigare. 

 • 2019-04-05

  Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit

  Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna om transitering och export. Dokumenten tar upp vad som gäller kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor om ett utträdesavtal saknas när Storbritannien lämnar EU.

 • 2019-03-29

  Nya lösningar för export

  Under våren införs flera nya lösningar för exportförfarandet. Detta är ett sätt att lösa hanteringen när det lokala klareringsförfarandet försvinner den 1 maj.

Uppdaterad: 2019-03-22


4000