Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny information och nytt datum för omställningen av järnvägstransport

Tulldeklaration i förväg kan vara ett alternativ till transitering för varor som ankommer via järnväg från Norge. Nytt datum för omställningen är den 1 oktober 2024.

Tullverket meddelade i början av året att vi tittar på tulldeklaration i förväg som ett alternativ till transitering för varor som ankommer via järnväg från Norge. Nu är detaljerna på plats och nytt datum för omställningen är den 1 oktober 2024.

För varor som förs in i EU med järnvägstransport är grundkravet fortfarande att godset ankommer på en transitering. För järnvägstransporter som ankommer till Sverige från Norge kan dock importören välja att istället lämna en tulldeklaration i förväg. Information om hur denna process ska gå till finns nu på tullverket.se.

För att alla aktörer ska ha tid att förbereda sig är det nya datumet för omställningen satt till den 1 oktober 2024. Detta datum gäller för både transitering och tulldeklaration i förväg.

Om du som importör väljer att lämna en tulldeklaration i förväg ska transportören skicka en avisering till Tullverket före gränspassage. Transportören ska sedan lämna en digital anmälan av varors ankomst när varorna befinner sig på en anvisad plats. Därefter ska importören anmäla varorna (begära klarering) via en e-tjänst.

Tullverket kommer att anvisa fyra platser för järnvägstransport. Dessa kommer att publiceras här på tullverket.se.

Läs mer om järnvägstransport

Läs mer om anmälan av varors ankomst


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)