Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

En ny tullagstiftning började att tillämpas den 1 maj 2016. Det innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varors ankomst. Oavsett transportsätt ska anmälan göras med hjälp av elektronisk information som lämnas in till Tullverket senast vid ankomst.

Även hanteringen till efterföljande behandling (tillfällig lagring, fri omsättning, tullager och transitering) ska ske helt automatiskt. Avisering vid anmälan om varor och transportmedels ankomst som förs in i EU via flyg-, väg- eller järnvägstransport ska ske genom en automatiserad och standardiserad hantering. De elektroniska uppgifterna används för att anmäla ankomst till gräns, anmäla varor och i vissa fall användas som deklaration för tillfällig lagring.

Föränmälan vid import

Reglerna för föranmälan vid import (summarisk införseldeklaration, SID) skulle ha ändrats den 1 maj 2016 men förändrades inte.

Läs mer om .

Fartygstransport

Fartygs ankomst och i viss mån även varor ska anmälas till Tullverket via den myndighetsgemensamma portalen Maritime Single Window MSW.

Läs mer om förändringar inom fartygstransport.

Flygtransport

En helt elektroniskt hantering av anmälan om ankomst av flyg och medföljande varor kommer att införas i Sverige med start år 2018. Fram till dess görs anmälan som tidigare.

Läs mer om planerade förändringar som rör flygtransport.

Järnvägstransport

 

Läs mer om förändringarna inom järnvägstransport.

Vägtransport

 

Läs mer om förändringarna inom vägtransport.

Transitering

 

Läs mer om förändringarna inom transitering.

Tillfällig lagring

 

Läs mer om förändringarna inom tillfällig lagring.

Tullager

 

Läs mer om förändringarna inom tullager.

Varors tullstatus

 

Läs mer om förändringar som rör varors tullstatus.

Uppdaterad: 2018-01-26Captcha *