Tullverket

Vacciner mot sars-relaterade coronavirus

Från och med den 30 januari 2021 måste du ha exporttillstånd för att få exportera vaccin mot coronavirus.

Kravet på exporttillstånd upphör

Från och med den 1 januari 2022 behöver du inte längre ha exporttillstånd för att exportera dessa produkter.

I stället inför EU-kommissionen en exportövervakning av dessa varor. Därför ska du fortfarande ange en tilläggskod för företaget och hur många doser du exporterar.

Den 29 januari beslutade EU-kommissionen att införa en exportrestriktion för vacciner mot sars‑relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) samt aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer som används för att tillverka sådana vacciner. För att få exportera dessa produkter måste du ha ett exporttillstånd.

Undantag gäller bland annat för vissa länder, exempelvis Norge, Island och Liechtenstein.

Förordningen har förlängts i flera omgångar och gäller nu till och med den 31 december 2021.

Vilka produkter gäller det?

De produkter som omfattas är

  • vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) enligt KN-nummer 3002 20 10, oavsett förpackning
  • aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer som används för tillverkning av sådana vacciner – dessa produkter klassificeras vanligen enligt KN-nummer 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 och 3504 00 90. 

Undantag för vissa länder

Exportrestriktionerna gäller inte vid export till följande länder och områden:

Andorra, Färöarna, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino, Vatikanstaten, de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (ULT)*, Büsingen, Helgoland, Livigno och Ceuta och Melilla.

* ULT är icke-självständiga öar och områden som administreras av Frankrike, Nederländerna och Danmark. Dit hör till exempel Franska Polynesien, Aruba och Grönland.

Undantaget har tidigare gällt fler länder och områden, men är från den 7 maj begränsat till de som nämns här.

Covax

Export är även tillåten till de låg- och medelinkomstländer som finns med i Covax-förteckningen över förhandsåtagande om inköp.

Covax är ett vaccinationsprogram som Världshälsoorganisationen WHO och vaccinsamarbetet GAVI har lanserat för att garantera en solidarisk och rättvis fördelning av kommande vaccin mot covid-19 mellan världens länder. Covax står för COVID-19 Vaccines Global Access.

Läs om Covax och vilka länder som ingår.

Ytterligare undantag

Förutom undantagen för vissa länder finns det ytterligare undantag.

Undantag kan medges för

  • export av varor som köps av EU-medlemsstater inom ramen för EU:s avtal om förhandsbeställningar och doneras eller säljs vidare till ett tredjeland
  • export i samband med humanitära nödsituationer
  • export till anläggningar belägna på en medlemsstats kontinentalsockel eller till den exklusiva ekonomiska zon som deklarerats av en medlemsstat i enlighet med FN:s havsrättskonvention.

Sök tillstånd hos Kommerskollegium

Det finns möjlighet att få ett exporttillstånd för dessa produkter. Det tillståndet utfärdas i det EU-land där tillverkningen sker. I Sverige är det Kommerskollegium som utfärdar tillstånd. Utan exporttillstånd får du inte exportera varorna annat än till de undantagna länderna eller på grund av ovanstående undantag.

Tullverket kan inte svara på hur långa handläggningstider Kommerskollegium har och vilka kriterier som gäller för att få exporttillstånd.

Ansök om exporttillstånd hos Kommerskollegium.

Så här deklarerar du

Deklarationstyp

Om du exporterar varor som omfattas av restriktioner får du normalt enbart använda dig av standardtulldeklaration för export (UNU) eller deklarera direkt vid disk.

På grund av den rådande situationen och att tillstånden hanteras digitalt behöver du inte besöka en klareringsexpedition för dessa varor. I samband med att företaget får tillståndet kommer vi att mejla information om hur varorna bör deklareras. Du som har varor som är ”övriga substanser”, dvs. tilläggskod 4599, kan använda standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna (UGE) eller andra förenklade deklarationer eftersom detta gods inte omfattas av restriktionen.

Dokumentkoder

I tulldeklarationen anger du om sändningen omfattas av restriktionen och om det finns ett giltigt exporttillstånd från Kommerskollegium. Det anger du med hjälp av dokumentkoder.

  • Om sändningen är undantagen ska du ange undantagskoden Y981.
  • Om du har ett exporttillstånd ska du använda dokumentkod C089 och ange tillståndsnumret.

Tilläggskod för företaget

Du ska också ange en tilläggskod för företaget.

Om sändningen är undantagen från kravet på exporttillstånd på grund av att varorna inte ska användas för tillverkning av vaccin mot covid-19, ska du ange tilläggskoden 4599 (dvs. varorna omfattas inte av artikel 1.1 b i förordning 2021/442).

Ange antal doser

För det ska gå att samla in statistik är det viktigt att du anger rätt extra mängdenhet. Som extra mängdenhet anger du antal doser om de är dosförpackade. Om du har en bulksändning ska du beräkna hur många vuxendoser bulken utgör.

Om sändningen är undantagen från kravet på exporttillstånd ska du inte ange någon extra mängdenhet, även om det står i Tulltaxan att det ska anges. Tekniska problem gör att deklarationen i så fall kan stoppas i vår mottagningsfunktion.

Mejla oss

Om du har en export som du behöver få godkänd utanför expeditionstid (vardagar 8.00-16.00) så kan du begära klarering via e-post till tke.arlanda@tullverket.se

Avvakta ändå att du får din export godkänd innan du skickar iväg varorna.

Mer information

Läs kommissionens förordning 2021/111.

Läs kommissionens förordning 2021/442.

Läs kommissionens förordning 2021/521.

Läs kommissionens förordning 2021/735.

Läs kommissionens förordning 2021/1071

Läs kommissionens förordning 2021/1728

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Kravet på exporttillstånd upphör den 1 januari 2022.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)