Tullverket

Framtida tullhantering

Tulldeklarationer vid import

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand.

Förenklad deklaration

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan den 2 september 2024 med en införandeperiod fram till den 27 september 2024.

I den förenklade deklarationen lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande deklaration.

Processbeskrivningar

Läs om processen när du lämnar en förenklad deklaration i förväg.

Läs om processen vid förenklad deklaration.

Läs om processen vid kompletterande deklaration.

Läs om processen vid ändring av förenklad eller kompletterande deklaration.

Deklarationshandledningar

Titta i deklarationshandledningen för förenklad deklaration.

Titta i deklarationshandledningen för kompletterande deklaration.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för förenklade och kompletterande deklarationer.

Företagstestmiljö

Från den 15 november 2023 kan du testa förenklade och kompletterande deklarationer i företagstestmiljön.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Planen för produktionssättning av förenklad och kompletterande deklaration är ändrad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)