Tullverket

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Här får du en översikt över logistiken i tullhanteringen för en vara och för ett transportmedel som förs ut ur Sverige med ett helt elektroniskt informationsutbyte. 

Under tiden som en vara och ett transportmedel förs ut ur Sverige och EU pågår ett elektroniskt utbyte av information.

Informationsutbytet behöver göras i flera av varandra beroende steg som har olika syften. Utbytet görs mellan olika aktörer vid olika tillfällen.

De olika stegen

Varans och transportmedlet väg ut ur Sverige och EU består av fem steg:

 1. Deklaration för tullförfarande eller återexport
  När: Olika tidpunkt beroende på tullförfarande, men alltid innan Tullverket ska godta deklarationen.
  Varför: Tullverket ska säkerställa att restriktionsvillkor är uppfyllda, att handelsstatistiken blir korrekt och att reglerna för säkerhet och skydd iakttas.

 2. Under tullövervakning av exporttullkontoret
  Ytterligare detaljer kommer att utarbetas i samband med omställning av exportproceduren.

 3. Anmälan om varor till utförsel
  När: Vid transportmedlets ankomst till det tullkontor som har angetts i exportdeklarationen.
  Varför: Tullmyndigheten ska få kännedom om att en vara har ankommit till utförseltullkontoret.

 4. Under tullövervakning av utförseltullkontoret
  Ytterligare detaljer kommer att utarbetas i samband med omställningen av exportproceduren.

 5. Utförselbekräftelse
  När: När en vara har lämnat EU:s tullområde.
  Varför: Tullmyndigheten ska kunna bekräfta att en vara har lämnat EU:s tullområde.

Uppdaterad: 2017-10-10Captcha * (obligatorisk)