Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny hantering av tillfällig lagring

Den 1 december ändras hanteringen av varor som anmäls till tillfällig lagring. Det gäller både rutinen för hur du skickar in deklarationerna för tillfällig lagring till Tullverket och hur du i efterhand redovisar till exempel lagerhändelser.

Den 1 december 2020 införs nya regler i tullordningen (TFS 2016:2), som innebär en ändring av hur deklarationer för tillfällig lagring skickas till Tullverket. I samband med det ändras rutinerna för hur du skickar in deklarationerna för tillfällig lagring till Tullverket och hur du i efterhand redovisar till exempel lagerhändelser.

Vilka uppgifter ska jag lämna löpande?

Deklarationen för tillfällig lagring och meddelande om avvikelse ska skickas in löpande. Deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas senast i samband med att varorna ankommer till platsen för tillfällig lagring och meddelande om avvikelse så snart avvikelsen upptäcks.

Hur skickar jag in deklarationen?

En deklaration för tillfällig lagring lämnas i olika form beroende på med vilket transportsätt varorna ankommer:

 • I flygflödet skickas angivna uppgifter in via e-post. Det kan vara i form av en flygfraktsedel.
 • I fartygsflödet lämnas en lastdeklaration (FAL 2) genom Maritime Single Window (MSW).
 • I transitflödet är det transiteringsuppgifter som lämnas i NCTS.

Ovanstående ersätter de handlingar som tidigare har skickats in i form av bland annat summariska deklarationer, godsjournaler eller uppläggningsanmälningar, vilka inte längre ska användas som deklaration för tillfällig lagring.

Flygtrafik

En deklaration för tillfällig lagring för varor i flygtrafik görs via e-post och ska innehålla de uppgifter som beskrivs i övergångslösning för tillfällig lagring på Tullverkets webbplats. Deklarationen kan till exempel utgöras av en flygfraktsedel som innehåller de begärda uppgifterna.

Information om vilka uppgifter det är hittar du på sidan om övergångslösning för respektive typ av plats.

Fartygstrafik

I fartygstrafiken ska deklarationen för tillfällig lagring utgöras av den lastdeklaration (FAL 2) som lämnas i MSW (Maritime Single Window). Det är viktigt att den aktör som rapporterar in uppgifter om fartygs anlöp i MSW har tillgång till informationen som kopplar till den tillfälliga lagringen och som ska anges i lastdeklarationen (t.ex. godslokalkod och godsnummer).

Läs om vilka uppgifter du ska lämna via MSW.

Transitering

I de fall varor ankommer under ett transiteringsförfarande kan transiteringsuppgifter som skickas in via NCTS användas som deklaration för tillfällig lagring. Detta förutsätter att den samlade informationen i NCTS uppfyller kraven på vad som ska finnas med i en deklaration för tillfällig lagring, samt att Tullverket vet vilka varor transiteringsuppgifterna omfattar. Det innebär att uppgifterna i transiteringsdeklarationen behöver kompletteras med ankomstanmälan från en godkänd mottagare i NCTS (meddelande IE007) samt godsnummer.

Information om vilka uppgifter som ska ingå i en deklaration för tillfällig lagring hittar du på sidan om övergångslösning för respektive typ av plats.

Meddelande om avvikelse

I samband med att en avvikelse uppstår ska du skicka ett meddelande om avvikelse till Tullverket, oavsett när avvikelsen uppstår eller upptäcks.

Information om hur meddelandet om avvikelse ska vara utformat hittar du på sidan om övergångslösning för respektive typ av plats.

Vissa uppgifter ska du skicka in på begäran

Som ett led i Tullverkets övervakning av den tillfälliga lagringen kan du komma att bli kontaktad av Tullverket och ombedd att skicka in även annat underlag.

För anläggningar för tillfällig lagring kan det exempelvis handla om:

 • bokföring för en viss period
 • faktura eller frakthandling (manifest, AWB, B/L) som ligger till grund för en deklaration för tillfällig lagring
 • totalt lagersaldo
 • mottagna sändningar och uttag.

Läs mer om rapporter från bokföringen för en anläggning för tillfällig lagring.

För annan godkänd plats gäller det att kunna garantera att de varor som läggs upp och tas ut inte undandras tullmyndighetens övervakning. Detta ska kunna redovisas på valfritt sätt.

Läs mer om annan godkänd plats.

Nya e-postadresser

Från och med 1 december 2020 ska all e-post kopplad till tillfällig lagring skickas till ett par nya e‑postadresser. Tullverket kommer inte längre att hantera e‑post som skickas till tidigare e-postadresser till lokala klareringskontor, utan dessa kommer att upphöra.

De adresser du ska använda från den 1 december är

 • dtl@tullverket.se
  Denna adress använder du för att skicka in deklarationer för tillfällig lagring för gods som ankommer med flyg.

 • tillfallig.lagring@tullverket.se
  Denna adress använder du för ärenderelaterade frågor och information kopplad till ditt tillstånd för tillfällig lagring samt för meddelanden om avvikelser för gods i tillfällig lagring.

Mer information

Läs om övergångslösning för anläggning för tillfällig lagring.

Läs om övergångslösnig för annan godkänd plats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)