Tullverket

Framtida tullhantering

Importera varor

Den nya tullkodexen medför förändringar för dig som importerar varor till Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är aktuella.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Nytt importsystem

Ett nytt importsystem håller på att tas fram i samband med ett pågående arbete för att anpassa importhanteringen till den nya EU-lagstiftningen. Den nya importhanteringen kommer att börja införas i slutet av 2019 och därefter följer en 12 månaders införandeperiod innan all hantering ska vara omställd. 

Läs mer om nytt importsystem och nytt arbetssätt vid import 

Kredittillstånd

Det tidigare kredittillståndet har ersatts av två nya tillstånd: tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till samlad garanti. Du kan använda ditt kredittillstånd tills Tullverket kontaktar ditt företag och omprövar tillståndet. 

Läs mer om de nya tillstånden till betalningsanstånd och samlad garanti.

Ursprungsintyg vid import

Just nu genomförs ändringar som kommer att förändra användningen av ursprungsintyg. En av förändringarna är Rex, ett nytt system med registrerade exportörer som successivt ersätter systemet med GSP-certifikat. En annan förändring kommer under 2019, då ett nytt avtal med Japan kommer att börja tillämpas.

Läs mer om förändringarna av ursprungsintyg vid import.

Uppdaterad: 2018-11-23Captcha * (obligatorisk)