Tullverket

Framtida tullhantering

Importera varor

Den nya tullkodexen medför förändringar för dig som importerar varor till Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är aktuella.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Nytt importsystem

Ett nytt importsystem håller på att tas fram i samband med ett pågående arbete för att anpassa importhanteringen till den nya EU-lagstiftningen.

Läs mer om nytt importsystem och nytt arbetssätt vid import 

Sidan uppdaterades: 2020-12-17

Vad är ändrat: Språklig justering


4000