Tullverket

Framtida tullhantering

Importera varor

Den nya tullkodexen medför förändringar för dig som importerar varor till Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är aktuella.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Nytt importsystem

Ett nytt importsystem håller på att tas fram i samband med ett pågående arbete för att anpassa importhanteringen till den nya EU-lagstiftningen.

Läs mer om nytt importsystem och nytt arbetssätt vid import 

Ursprungsintyg vid import

Just nu genomförs ändringar som kommer att förändra användningen av ursprungsintyg. En av förändringarna är Rex, ett nytt system med registrerade exportörer som successivt ersätter systemet med GSP-certifikat.

Läs mer om förändringarna av ursprungsintyg vid import.

Uppdaterad: 2020-06-29


4000