Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Följ dina garantier i vår e-tjänst

Nu har e-tjänsten Garantier utökats så du kan se mer information än tidigare. Du kan bland annat söka fram ditt företags garantier och referensbelopp och se hur stor del som är kvar att använda. Det gör att ditt företag kan ha bättre koll på hur stor del av referensbeloppet vid övergång till fri omsättning som är tillgängligt.

I april införde Tullverket transaktionsbaserad övervakning för övergång till fri omsättning. Det innebär att referensbeloppet för den garanti ditt företag har ställt räknas av i realtid. Det ställer krav på att företaget har bra kontroll över era garantier och referensbelopp.

För att underlätta denna kontroll har vi utökat vår e-tjänst Garantier mer fler funktioner och mer information. Vi har samtidigt passat på att flytta e-tjänsten så att du enklare når den när du har loggat in. Du hittar den nu direkt på startsidan när du har loggat in i Tullverkets e-tjänster.

E-tjänsten Garantier

I e-tjänsten kan du nu

 • se era samlade garantier
 • se era individuella garantier
 • se vilka förfaranden som är kopplade till garantierna
 • se fastställt referensbelopp för ett förfarande
 • se vilket inteckningsutrymme som finns kvar vid övergång till fri omsättning
 • se vilka ärenden som intecknar referensbeloppet vid övergång till fri omsättning.

Under sommaren kommer även en funktion som gör att du kan spara ned eller skriva ut bekräftelse på ställd eller återställd garanti.

Behörighet

För att kunna logga in i våra e-tjänster måste du vara behörig och ditt företag ska ha utsett en behörighetsadministratör som ni har anmält till Tullverket.

Om ditt företag ännu inte har skaffat tillgång till våra e-tjänster, gör så här:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmälan av behörighetsadministratör. Det är viktigt att du fyller i samtliga uppgifter.
 2. Ange vem som ska vara företagets behörighetsadministratör. Fyll i mobilnummer för denne.
 3. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningsblanketten i original.
 4. Skicka in blanketten till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.
 5. Tullverket bekräftar inom två veckor via e-post att vi har tagit emot din ansökan och registrerat en behörighetsadministratör.
 6. Behörighetsadministratören kan sedan lägga till användare och ge rätt person behörighet till e‑tjänsten Garantier.

Läs mer om tillgång till Tullverkets e-tjänster

E-tjänsten Garantier

Läs vår tidigare nyhet Importdeklarationer kan stoppas om den garanti ni ställt inte räcker


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)