Tullverket

Framtida tullhantering

Plan för införandet av tullkodexen

Införandet av tullkodexen sker stegvis under övergångsperioden och på den här sidan kan du följa arbetet. Tullverkets nationella plan uppdateras successivt.

Under 2021 fortsätter följande utvecklingsarbeten:

  • Digital hantering av Rex, registrerad exportör, införs i juni.
  • Avräkning på garantier i realtid införs den 17 april.
  • Mervärdesskatteändringar införs den 1 juli (post- och expressaktörer berörs).
  • Ett nytt importkontrollsystem, ICS 2, införs (post- och expressaktörer berörs).
  • Anmälan om varans ankomst i postflödet införs.
  • Utvecklingen av standardtulldeklaration import fortsätter.

Under året startar vi också ett planeringsarbete kring de förändringar som står näst på tur. I slutet av år 2023 ska exempelvis alla exportdeklarationer hanteras i ett nytt system och it-stödet för transiteringar, NCTS, ska vara uppdaterat enligt tullkodexen. När det gäller anmälan om ankomst av varor och tillfällig lagring är inriktningen att använda det system som nu utvecklas i ett samarbetsprojekt som leds av Belgien. Även här får vi återkomma med tidplan, men någon gång under andra halvåret av år 2022 beräknar vi att systemet ska vara klart för testning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000