Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda?

För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria behöver du ett ursprungsintyg (ursprungsförsäkran). I vissa fall kan det vara möjligt att använda importörens kunskap i stället, om du har tillgång till handlingar som styrker varornas ursprung. Du kan inte ändra dig i efterhand, så se till att du vet vad som gäller innan du ansöker om förmån.

För att varor som har ursprung i Storbritannien ska bli tullfria vid import till EU behöver du ansöka om förmånsbehandling med stöd av en ursprungsförsäkran eller importörens kunskap. EU-kommissionen har informerat om att när du som importör väl har valt och ansökt om förmån med importörens kunskap kan du inte ändra i efterhand, exempelvis vid en ursprungskontroll, och i stället begära förmån med en ursprungsförsäkran. Det är enbart vid tidpunkten för ansökan om förmånsbehandling, vanligtvis vid importtillfället, som du kan välja om du vill ansöka med en ursprungsförsäkran eller använda importörens kunskap. Du kan ansöka om förmånsbehandling i efterhand, men bara om du inte ansökte om förmånsbehandling vid importen (artikel ORIG.18a.2).

Följande gäller

  • Får du en ursprungsförsäkran av exportören kan du använda den om varorna du importerar är ursprungsvaror enligt bestämmelserna i avtalet.

  • Kan exportören inte upprätta en ursprungsförsäkran för att varorna inte har ursprung kan du inte använda vare sig ursprungsförsäkran eller importörens kunskap.

  • För att ha möjlighet att använda importörens kunskap behöver du ha så mycket information om varans tillverkningsprocess och ingående material så att du vet hur varan blev en ursprungsvara. Du behöver också kunna styrka att varan uppfyller ursprungsregeln/ursprungskriteriet (till exempel värderegel, nummerväxling eller tillverkningsprocess) med handlingar. Användningen av importörens kunskap förutsätter också att informationen och de styrkande handlingarna inte är konfidentiella och därför kan delas med importlandets tullmyndighet. Detta kan t. ex. bli aktuellt i vissa koncerner, där det finns insyn och tillgång till information och handlingar.

  • Kan du inte använda importörens kunskap eller är osäker behöver du ta reda på vad som gäller innan du ansöker om förmån. Du kan ansöka om förmånsbehandling i efterhand men bara om du inte ansökte vid importtillfället. Kan du inte använda importörens kunskap men vet att varorna är ursprungsvaror kan du be exportören om en ursprungsförsäkran. Är du osäker men tror du att du kan använda importörens kunskap, kolla då upp vad som gäller och att du har tillgång till alla handlingar för att styrka detta innan du ansöker om förmånsbehandling.

Om jag har deklarerat fel kod i tulldeklarationen, kan jag rätta den?

I tulldeklarationen anger du U116 för ursprungsförsäkran och U117 för importörens kunskap.

Om du har deklarerat fel kod (U117 i stället för U116) trots att du hade en ursprungsförsäkran vid importtillfället som du avsåg att använda, kan du begära ändring av din tulldeklaration förutsatt att Tullverket ännu inte har inlett en kontroll av ursprunget. Det bör framgå att du hade ursprungsförsäkran vid importtillfället.

Om Tullverket däremot har inlett en kontroll av ursprunget kan du inte längre ändra din tulldeklaration, även i det fall du angett fel kod eller hade en ursprungsförsäkran.

Mer information

Läs mer om ursprung kopplat till EU-UK TCA på sidan Frågor och svar om brexit.

Läs mer om hur avtalet tillämpas i EU-kommissionens vägledningsdokument EU-UK TCA Guidance on “Section 2: Origin procedures" (på engelska)

Läs mer om importörens kunskap.

Samlad information om avtalet finns på sidan Storbritannien.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny uppdaterad version av nyheten

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)